Næringslivet frykter dårligere tider. Pessimismen brer seg over store deler av landet. Det viser NHOs siste undersøkelse blant sine medlemmer.

Framtidsutsiktene er svekket og et flertall av NHOs medlemsbedrifter forventer en dårligere situasjon de nest seks månedene.

Akkurat nå er det en overvekt av pessimister i alle fylkene.

Men det er store forskjeller både mellom landsdeler og mellom ulike næringer om hvordan en vurderer markedssituasjonen i månedene som kommer.

Transport, fornybar energi, finans og sjømat er næringene som akkurat nå ser mest positivt på framtida.

Byggenæringen og bilforhandlere er to bransjer der pessimismen rår.

NHO-undersøkelsen viser også store forskjeller mellom fylkene. Sammenlignet med tilsvarende målinger om framtidstroa, er situasjonen særlig bedret i Møre og Romsdal og i Innlandet viser tallene.

Det skjer mens en ser stadig mørkere på det i Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark og Oslo.

En skal være forsiktig med å tolke for mye inn i tall der bedrifter skal svare på hvordan de tror utviklingen vil bli de neste månedene.

I en tid med kraftige stigende priser på strøm og en rekke andre innsatsvarer, i kombinasjon med en stigende rente og en rekordsvak krone, kan noen hver bli pessimist.

Det er heller ikke overraskende at næringslivet langs kysten ser lysere på hva de neste måneder bringer enn hva en gjør i andre deler an landet.

Den gigantiske skattepakken oljenæringen fikk fra Stortinget under pandemien er med å øke aktiviteten. Det sammen med en voldsom økning i gassprisene, og at oljeprisen har stabiliserte seg på et jevnt høyt nivå, gir positive effekter for næringslivet i «oljefylkene» langs kysten.

Lakseskatten til tross, svak krone og høy etterspørsel er nok årsakene til at mange av selskapene innen havbruksnæringen rapporterer godt tro på framtida.

I tillegg begynner vi nå å se de direkte konsekvensene av den massive satsing på vindkraft som skjer fra landene rundt Nordsjøen.

Torsdag denne uka kom nyheten om at Ulstein verft har sikret seg kontrakt for bygging og design av to nye skip for Bernhard Schulte Offshore.

Det skjer mens verftet har under bygging to serviceskip tilpassa havvind for Olympic i Herøy.

Den maritime klynga, og den industrielle klynga som er bygget opp rundt sjømatnæringen, er motoren i næringslivet i vårt fylke.

At vi nå ser nye oppdrag for verftene gir god grunn til optimisme i vår region.

Dyrtid og stigende renter er det dystre bakteppet, men tilnærma full sysselsetting og at viktige deler av næringslivet nå synes å være på veg opp, gjør at det i vår region ikke er noen grunn for at pessimismen skal ta overhånd.