Sinte bønder har satt kursen for Oslo i traktorkolonner. De høster stort sett bare sympati fra sine medtrafikanter.

Det forteller noe om norske bønders status ute blant folk flest.

Likevel tyder alt på at de vil måtte kjøre skuffet hjem med tomt lass. Gevinsten fra bondeopprøret må høstes lengre fram i tid enn årets landbruksoppgjør.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) hadde nok sett for seg en litt annen vår enn den hun får nå. Da staten la fram sitt tilbud til bøndene på rundt 900 millioner kroner, så hun ikke på dette som det skambudet som bondeopprørerne påstår det er.

Spriket mellom statens tilbud og bøndenes krav på 2,1 milliarder er heller ikke spesielt stort. I et normalår ville det gitt grunnlag for forhandlinger som kunne landet med enighet et sted mellom krav og tilbud.

Men dette er ikke et normalt år.

Bak Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukerlag stod bønder i opprør. Foran dem stod den kommende valgkampen. De valgte å takke nei til gevinsten de kunne fått med å forhandle, til landbruksministerens store fortvilelse.

Den fortvilelsen er ektefølt nok. Dette er et opprør som rammer KrF på en måte som svir. Der KrF tidligere har forsøkt å stå fram som landbrukets gode venn på borgerlig side, får partiet stempelet som slangen i paradiset.

Landbruksoppgjøret går nå rake vegen til Stortinget til lyden av brummende traktorer ved Eidsvolls plass.

Da blir det Stortingets 169 folkevalgte som skal vurdere statens tilbud og bestemme hva bøndene skal få i årets oppgjør. Noen bugnende avling kan de ikke se fram til.

Fremskrittspartiet vil gi regjeringen flertall. Både partiets landbrukspolitiske talsperson og nyvalgt partileder Sylvi Listhaug har vært krystallklare: De mener statens tilbud er raust.

Så lenge Frp ikke kommer på andre tanker eller bøndene sjøl går tilbake til forhandlingsbordet må altså opprørske bønder se langt etter det inntektsløftet de krever. Høyst sannsynlig også mye mindre enn det Bollestad kunne tenkt seg å gi dem.

I et valgår teller imidlertid bøndene både korte og lange penger.

Så lenge Frp har stengt døra å presse mindretallsregjeringa til å åpne lommeboka mer, er det nå de lange pengene slaget står om.

Sinte bønder har støtte i et breiere distriktsopprør, og opposisjonen vil ikke la denne anledningen gå fra seg til å hamre løs på regjeringa. Slik vil de imidlertid samtidig binde seg til en langt rausere landbrukspolitikk rundt neste sving.

På denne måten kan bøndene tjene på opprøret mot oppgjøret - på litt sikt.