Uten pressefrihet er alle andre menneskerettigheter i fare. Derfor er årets Nobels fredspris til Maria Ressa og Dmitrij Muratov så riktig og viktig. De to journalistene får prisen for sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland, og representerer samtidig alle journalister som risikerer livet for å få fram vesentlig og samfunnsnyttig informasjon.

I sin redegjørelse la Nobelkomiteen vekt på at fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda. Uten ytrings- og pressefrihet kan arbeidet for fred, forsoning og nedrusting vanskelig lykkes, og derfor er årets tildeling solid forankret i bestemmelsene i Alfred Nobels testamente. Pressefrihet bidrar til opplyste borgere, som er en forutsetning for at demokrati skal fungere.

Ingen tvil om at de to journalistene er svært verdige vinnere. Maria Ressa, som leder mediehuset Rappler, har avslørt voldsbruk og en autoritær utvikling i hjemlandet Filippinene. Hun har også vært med på å dokumentere hvordan sosiale medier brukes til å spre desinformasjon, trakassere meningsmotstandere og manipulere det offentlige ordskiftet. Ressa er selv blitt trakassert, truet og arrestert, og må leve med dødstrusler hengende over seg.

Dmitrij Muratov har i flere år forsvart ytringsfriheten i Russland. Han er sjefredaktør i den uavhengige avisen Novaja Gazeta, som har publisert kritiske artikler om korrupsjon, politivold, valgfusk og «trollfabrikker». Siden oppstarten av avisa i 1993 er seks av journalistene i avisa blitt drept, deriblant Anna Politkovskaja som skrev kritiske reportasjer om krigen i Tsjetsjenia. Drapet på henne er aldri blitt oppklart. Til tross for drap og trusler har Muratov fortsatt arbeidet med å dokumentere kritikkverdige forhold.

Årets fredspris anerkjenner den store betydningen kvalitetsjournalistikk har for fred og frihet. Fredsprisen kan bidra til å styrke de frie stemmene i autoritære regimer. Uten journalister som rapporterer kan krigsforbrytelser og andre overgrep foregå i det stille, uten at noen bryr seg. Hver eneste dag gjør journalister verden over en stor innsats for å få fram kvalitetssikret informasjon. Derfor er det så gledelig at Nobelkomiteen med denne tildelingen løfter fram og hedrer de journalistene som risikerer alt i sin søken etter sannhet.