Velferd, arbeid og mer penger til kommunene. Slik skal Ap vinne lokalvalget neste år. Den lange valgkampen er i gang og i sin tale til partiets landsstyre viste partileder Jonas Gahr Støre fram et tydeligere budskap enn tidligere. Et budskap som flytter partiet til venstre i det politiske landskapet.

En ser nå konturene av et arbeiderparti som er i ferd med å finne igjen litt av seg selv. De opprivende konfliktene etter fjorårets elendige valg, og den påfølgende meeto-striden rundt Trond Giske, ser ut til å ha lagt seg. Det var ikke glødende begeistring som preget landsstyret som nå er samla i Oslo, men etter noen meningsmålinger som viser at partiet er i en viss framgang er skuldrene mer senket. Ap vet det er lenge til valget og at Erna Solbergs regjering sliter med å skaffe seg flertall for sine saker i Stortinget. Det skaper et vist håp.

At partiet flytter politikken til venstre er nok en tvingende nødvendighet for Støre. Skal han makte å få partiet i nærheten av 30-tallet i oppslutning er han helt avhengig av å stoppe velgerlekkasjene til SV, Senterpartiet og Rødt. Derfor hører vi en Ap-leder som også snakker høyt om viktigheten av en offensiv landbrukspolitikk og advarer mot den avmakten mange i distriktene føler mot det de oppfatter som en politisk elite i byene.

Nå en så på toppen av dette ser en ytterligere innstramming av innvandringspolitikken, håper nok Støre at han har tettet mange nok hull i det til tider synkende Ap-skipet til at det hoder seg flytende.

Et Ap som evner å utfordre regjeringen med en tydelig alternativ politikk vil være bra for norsk politikk. Men Støre har en mektig motstander i Erna Solberg. Han viste nylig at han kunne slå i henne i håndmelking av kyr. Om det ga Ap nye velgere er vi usikre på.