Ap-leder Jonas Gahr Støre gjentok i sin tale til landsmøtet i går påstanden om at bruken av midlertidige ansettelser øker. Det ville i så fall vært en god grunn til å løfte fanene igjen i kampen for å reversere endringen i Arbeidsmiljøloven som gir større adgang til midlertidige ansettelser.

Jonas Gahr Støres tale ved åpningen av landsmøtet sto solid plantet i Ap-sjela, og ble svært godt mottatt. Han var sterk og tydelig på saker som har god gjenklang i partiet, om fellesskap, velferd, næring, skatt, fordeling, klima, distrikt og altså arbeidsliv. Og det er her han løfter hansken fra 2015.

«Hva skjer når midlertidigheten øker ...», og gjentar altså påstanden fra et intervju med VG tidligere i uka, der han sa at «midlertidighet florerer og hvor billig utenlandsk arbeidskraft gir kortsiktig gevinst». Fakta er at det var en høgere andel midlertidig ansatte under Stoltenberg-regjeringen.

Snur man på det, kan man da sjølsagt si at også Solberg-regjeringens regelverksendring var meningsløs, siden den ikke har hatt noen effekt. Regjeringen og Høyres argument for endringen var at økt fleksibilitet skulle gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser. Den effekten har også uteblitt.

Det er definitivt ikke regjeringens oppmykning av reglene som har ført til at andelen midlertidig ansatte har dalt, og sjølsagt kan det være nødvendig å være i forkant på en mulig utvikling ved sette ned noen grensepåler.