Strateginotater lekker ut fra Aps valgkampsekretariat. Partileder Jonas Gahr Støre er bekymret. Det har han all grunn til. Det har skjedd før. I 2001 lekket det ut et notat om at Ap burde se på enkelte sider ved sjukelønnsordningen. Det notatet var med å ødelegge valget for partiet.

De siste lekkasjen er et notat om at Ap bør gjøre Senterpartiet til hovedmotstander i distriktspolitikken under årets valgkamp. For å få det til trenger de hjelp fra LO. Fagforbundet blir i notatet pekt ut som dem som skal kjøre fram abortsaken og industripolitikk som to områder de kan ramme Sp. «Vi har behov for å styrke oss i distriktene og i de mindre byene. I mange av disse stedene har vi utfordringer med Senterpartiet», står det i notatet som er gjengitt i DN.

Dette har ikke samme sprengstoff som leflingen med sjukelønnsordningen i 2001, men vi ser igjen at Arbeiderpartiet er gode på å ødelegge for seg selv.

Vi kan se til vårt eget fylke. Eva Vinje Aurdal trenger etter alle solemerker støtte fra Senterpartiet dersom hun skal ha mulighet til å fortsette som ordfører i nye Ålesund. Aps Tove Lise Torve blir neppe fylkesordfører om hun ikke får støtte fra Senterpartiet. I en slik situasjon er det mildt sagt ikke særlig smart å utpeke partiet som hovedmotstander.

Arbeiderpartiets problem er at mange av både medlemmene og velgerne er enig med Senterpartiet i saker som dreier seg om by mot land, sentralisering kontra desentralisering. Mange oppfatter det som et problem at deres eget parti i altfor stor grad har støttet reformer som har rammet distriktene. Da blir det å gjøre Senterpartiet til hovedmotstander temmelig umusikalsk.

At Arbeiderpartiet utfordrer Senterpartiet på hvilken side i politikken de vil samarbeid med etter valget er naturlig. Det er en type avklaring som vil tjene Ap, men som også vil gi en nytting avklaring for velgerne. Dette er noen helt annet enn å peke ut det partiet en har ambisjon om å regjere sammen med om to år som en hovedmotstander i lokalvalget.

Indre strid ødela for Ap under valget i 2017. Når er Ap i ferd med å gjøre det vanskelig for seg selv også i denne valgkampen. Støre vil nok gjøre sitt beste for at dette utfallet mot Sp skal gå i glemmeboka, men i Senterpartiet er ofte hukommelsen god.