Vegene i Møre og Romsdal er elendige. Men å fikse dem skal ikke gå på bekostning av meg og min utdanning.

Misforstå meg rett, å sørge for at de elendige vegene i fylket vårt blir brukbare, er viktig, men det kommer ikke på tale at det skal gå bekostning av vår utdanning.

Det politikerne våre ikke tenker over, er at de representerer oss også. Forslaget om å utsette investeringene vil påvirke 10.000 ungdommer. Over halvparten av disse har ikke stemmerett. Det er ikke rart at man velger å gjøre en slik prioritering når gruppen som blir utsatt, ikke formelt kan gjøre noe med det. Men det er også der de tar feil. Elevene i Møre og Romsdal står sammen om å sørge for at ungdom og utdanning kommer først – alltid.