Jeg er nesten sikker på at verden vil vakle videre uansett hva vi gjør med vårt matavfall. Men måten vi bestemmer det på vil være en indikator på vår styringsevne. I flere avisinnlegg siste halvåret har både jeg og andre etterlyst dokumentasjon fra Årim på at separat innhenting av matavfall skal være bedre enn gjeldende ordning når det gjelder miljø, transport, energiproduksjon og økonomi.

Her er første innlegg fra Flisnes: «Matavfall og biogass, et tapsprosjekt»

Fra politikerne har vi intet hørt. Den 19. oktober hadde daglig leder i Årim Øystein Peder Solevåg et innlegg i Sunnmørsposten der han med 681 ord forteller at de «lokale eksperter» tar feil. Blant disse som tar feil er sivilingeniør Odd Helland. Han var sjef i Tafjord Kraft Varme, og har i løpet av 30 år bygd opp både selskapet, et moderne forbrenningsanlegg og et fjernvarmenett, sammen leverer de energi i form av elektrisitet og rimelig varme tilsvarende el-forbruket i 9000 boliger.

Solevåg forteller intet om hva som er feil. Blant de 681 finner jeg ikke et eneste ord som dokumenterer noen fordel med separat innsamling av matavfall. Tvert imot: Den eneste opplysningen er at ordningene blir 150 kroner dyrere for hver abonnent, summert til 4.000.000 kr. årlig.

Det ville f.eks. være nyttig å få vite om kostnaden til frakt og levering til metangassprodusenten koster 1-, 2- eller 3.000 kr. pr. tonn, mot 3-400 kr. på Grautneset. Jo, der er ett tall til, men det er feil. Solevåg skriver med henvisning til NTNU at forbrenningsanlegget får varme til «140-210 boliger pr. år av 5.000 tonn matavfall. Det korrekte tall er 250 boliger ifølge TKV sine 30 års erfaring.

Årim-sjefen: - Dette er direkte feil

Det er forresten ikke mulig å finne en autorisert NTNU-rapport med Solevågs tall. Men han er klok nok til ikke å nevne hvor mange boliger hans gass kunne varme opp, nemlig 125 ifølge gassprodusenten. Solevåg vil bruke metangass til drive sine renovasjonsbiler. Han må ikke gjøre det, for da ødelegger han sine dieselmotorer, og må bruke nye millioner på å kjøpe motorer for gassdrift.

Det Årim i realiteten er i ferd med å gjøre er å sende 5000 tonn avfall, og dermed arbeidsplasser, millioner av kroner og god til dårligere energiproduksjon til Østlandet, jeg fristes til med lastebil, 160 turer i året. Hvor er det ellers alltid årvåkne Senterparti?

Når det gjelder glass samles dette i dag på forskjellig vis, og det som kommer til Grautneset smelter til glassperler som på det nye anlegget i Bingsa sorteres ut av asken sammen med liten steinsingel og brukes til bygging av fortau o.a.

Jeg mener etter dette at også den fjerde dunk kan spares. Det er rart med det, en million her og en million der; det blir fort penger av det.

Jeg misunner aldri en politiker som er tvungen til å velge mellom alternativer. Men de er alltid pliktige til å få utredet alternativene på en redelig måte, og til å se konsekvensene av sine vedtak. Det er det som er å være politiker. Jeg undrer på hvilket beslutningsgrunnlag dere har fått.

Gustav M. FlisnesÅlesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.