For noen år siden hørte vi virkningene av at det ble innført husleie for alle Forsvarets bygg. Med knappe tildelinger ble resultatet at biler og materiell ble stående ute, hvor de rustet ned, mens garasjene stod tomme fordi avdelingene ikke hadde penger til å betale leien.

Nå har nok en molbohistorie dukket opp. Gjennom en årrekke har Forsvaret, i likhet med resten av statsforvaltningen, hatt mulighet til å engasjere alderspensjonister på såkalte «pensjonistvilkår». For pensjonistene innebærer dette at man beholder pensjonen samtidig som man utbetales en godtgjørelse på knappe 200 kr pr time. Dette har vært oppfattet som en god ordning helt i tråd med dagens uttalte seniorpolitikk og ønske om lengst mulig deltakelse i arbeidslivet. Likeledes har de forskjellige organisasjonene på denne måten, til en rimelig kostnad, kunnet få løst oppgaver som ikke har fordret fulle stillingsbrøker eller vært av sporadisk karakter.

Nå har byråkratene i Forsvarsstaben besluttet at ordningen skal opphøre. Hva skjer? Jo, behovet for arbeidskraften er fremdeles til stede. Pensjonistene som tidligere utførte arbeidet til «pensjonistlønn», leies nå inn via vikarbyråer. Arbeidsoppgavene er de samme, pensjonistene er de samme og lønnen de mottar er den samme. Forskjellen er at Forsvaret betaler 50 prosent mer. Differansen går rett i lommen på vikarbyrået. Byråkratene i Oslo er fornøyde – ”pensjonistavtalene” er tilsynelatende avviklet.

En liten historie fra dagens Forsvar – i molbolandet Norge!