Følgelig er tunnelen overflødig. Pengene kan bedre brukes til restaurering av verneverdig bebyggelse og rehabilitering av Ålesundet. For å bevare det historiske særpreget i byen er sørsida foreløpig best egnet til parkeringsplasser, vei og bybane.

En senketunnel fra Prestebrygga og utover vil være enkelt å bygge.

Trafikkproblemet i sentrum vil i stor grad bli løst ved å få en veg uavhengig av trafikklysene i Posthuskrysset og ved Meierikaia.

Mest miljøvennlig på sikt vil være at en bybane reduserer biltrafikken. Almås og Leif Hovde henger seg fast i tunnelen.

Begge unnlater, i likhet med andre politikere, å forklare hvorfor nye og historieløse prosjekter stadig prioriteres foran bevaringen av Ålesunds unike kulturhistoriske bygningsmiljø. Hvilken politiker eller byråkrat er modig nok til å svare meg på hvorfor kulturminnevernet i en av Europas mest verdifulle arkitektoniske byer går på sparebluss?

Skrinlegg sørsideprosjektet før det er for seint!

Planlagte kulturhavn der er et ordinært moderne påfunn. Alt som er foreslått å være på sørsida kan likeså godt befinne seg i gamlebyen. Sett inn kreftene for å beholde skole, bibliotek, institusjoner, nisjebutikker og tradisjonsbedrifter i autentiske kulturmiljøer i det historiske sentrum.

På lang sikt vil verken Moa, andre kjøpesentre eller middelmådige nybygg kunne konkurrere med det.

Jeg oppfordrer Almås, andre politikere og byråkrater i Ålesund til å lese seg opp på problemstillingene og de grundige faglige argumentene fremlagt i forbindelse med opprop for byantikvar i 2016.

Videre bør de sette seg inn i prosjektskissen til Initiativgruppa Ålesundet samt lese seg opp på lokal og internasjonal arkitekturhistorie.

Deretter kan vi diskutere hva begrepet kulturhistorisk særpreg omfatter, samt hva som er miljøvennlig og attraktivt på kort og lang sikt.