Fylkeskommunen har igjen økt prisene på flere av ferjestrekningene. Denne gang er det hele 2 takstsoner på en del soner bl. annet Hareid–Sulesund som er selve livsnerven til industrien på Søre Sunnmøre.

Næringslivet i fylket og spesielt på Sunnmøre er helt avhengig av ferjene da det ikke finnes noe reelt alternativ. Alle råvarer som kommer inn til bedriftene kommer på hjul, det samme skjer når de ferdige varene skal eksporteres, med ett unntak, ferdige skip som går for egen maskin.

At transportkostnadene øker hvert år har nærmest blitt en regel og ikke et unntak. Dette gjelder både fergetakster og drivstoffkostnader. Den som må betale de økte kostnadene til slutt er jo bedriftene.

Det må nesten være lov å stille spørsmålet: Hvor langt skal man tøye strikken før det rakner?

Men politikerne som sitter i fylkeshuset kjenner nok ikke på kroppen hvordan dette svir. De sitter så langt unna og har nok ingen magefølelse for hvordan dette påvirker hverdagen til mange bedriftsledere som sliter med stadig høgere kostnader.

Når en konkurrent nede på kontinentet skal sende ut sine varer, som oftest med et vogntog, kan varene være fremkommet etter bare 3–4 timer.

Når et vogntog eksempelvis starter fra Sunnmøre, er det bare kommet et stykke oppe i Romsdalen med den samme tidsbruken.

Vogntoget skal også gjennom et titalls bomstasjoner på sin vei og håper å rekke den planlagte ferja over Skagerak.

Det er dette næringslivet slåss med i dag, likevel enser ikke våre fylkespolitikere hva som er i ferd med å skje. Nei, de vil heller bygge et luftslott av en motorveg som skal gjennom Molde sentrum.

Dersom Møreaksen skulle bli realisert, vil dette sette en stopper for alle nye investeringer i fylket i flere tiår. Dette vil også gå ut over vedlikeholdet der etterslepet blir bare større år for år.

Men det verste av alt er at dette er jo helt feil prioritering. Eksportvarene ut av fylket skal jo ikke til Molde sentrum, men de skal først østover og så videre sørover mot Østlandet. Det er Eksportvegen som er livsnerven for Sunnmøre. Det er der alle vogntogene kjører for å få fram varene!

La oss håpe at våre rikspolitikere kan begynne å forstå hvor galt dette bærer hen, for våre nærmeste på fylkeshuset i Molde har ikke forstått det dessverre.

Tormod HegvikUlsteinvik