Kjell Sandli presenterte førstnevnte samband, som har en kostnad på omkring 2 milliard. To alternativ som inkluderer veg eller fylling til Store Kalvøy og et ca. 200 millioner billigere alternativ uten denne vegen som har medført litt motbør.

Romsdalsaksen ved Jørn Inge Løvik, presenterte en oversjøisk fjordkryssing til om lag samme kostnad som Møreaksen for selve kryssingen (15 milliard).

Differansen i totale kostnader er imidlertid svært stor, ettersom Møreaksen medfører mange og dyre følgekostnader til omkring 10 milliard, mens Romsdalsaksen bruker samme veg som oppgradert utgave av «Eksportvegen» E136 fra Digernes til Hjelvika. Et smart trekk.

Styreleder for Storfjordsambandet, Kari Grindvik, fokuserte på ett av de tre hovedelementene i dette sambandet, tunnelen mellom Velledalen og Engeset i Stranda.

Sambandet kan bli selvfinansierende med bompenger i 20 år på nivå 50-100 kroner. Slik blir drøye 12.000 innbyggere i Sykkylven og Stranda koblet tettere sammen, og transporten blir enklere for de mange og store bedriftene som ble omtalt, i første rekke innenfor mat- og møbelsektoren.

Grindvik poengterte at sambandet ikke ønsket å trenge seg fram i prosjektkøen.

Denne tunnelen er smart. Lengden er omkring 9 km, kostnaden litt over 1 milliard, og er tenkt ferdig innen 8 år.

Smart å oppgradere dagens dårlige veg mellom Hellesylt og Grodås innenfor samme tidsramme, slik at vegen mellom Grodås og Velledalen er ferdig noenlunde samtidig.

Byggingen bør utføres med en standard for stamveger for dette er det korte, samfunnsnyttige og billigste alternativet for fremtidig E39.

3-4 mil kortere, og mange milliarder billigere enn med alternativet Hafast som stamveg. Neste del for sambandet blir veg/tunnel til Sandvika, Storfjordbrua og vegen videre til Digernes.

Sambandet over Halsafjorden er omforent, og bør startes først best. Om vi limer dette sammen, får vi en lenke med Halsafjorden, Romsdalsaksen og Storfjordsambandet som pælene for strekningen fra Halsa til Grodås. Strekningen med tre fjordkryssinger blir ikke stort dyrere enn fra Hjelset – Digernes med Møreaksen og dens følgekostnader.

Bygges veg nr. 2 mellom Sula og Ålesund i stedet for firefelts motorveg mellom Breivika og Sula (kun oppgradere 4 avkjørsler fra Mauseidvåg til Vegsund) til en merkostnad på godt under 1 milliard og tar med Hamsundsambandet til 2 milliard, har vi sveiset Sula, Ålesund, Giske og Haram – over 70.000 innbyggere langt bedre sammen.

Samlet gir løsningen god samfunnsnytte til en kostnad som kan gjøre realisering av ny E39 realistisk, økonomisk sett.