For snart ett år siden møtte ca. 10.000 mennesker opp i fakkeltog utenfor Volda sjukehus for å kjempe for å beholde akuttkirurgien. Det er ikke første gang lokalbefolkningen har møtt opp i fakkeltog for å beholde sjukehuset.

Volda har et velfungerende sjukehus som benyttes av titusenvis innbyggere. Det er det eneste sjukehuset mellom Ålesund og Førde som har akuttavdeling.

En sterk historie kom fram under fakkeltoget i november i fjor. Ma Ortiz, fotograf, kone og mor, fortalte den dramatiske historien da hun skulle føde sin datter. Da fødselen startet hadde de ikke hjertelyd på babyen, og det var en kamp om livet både for mor og datter.

Begge deres liv sto på spill. Om Volda sjukehus ikke hadde hatt akuttkirurgi hadde verken Ortiz og den nyfødte datteren hennes overlevd. Selv om de hadde tatt helikopter til Ålesund sjukehus hadde begge dødd, da reisen hadde tatt for lang tid. Dette er bare én av flere historier som viser hvor viktig det er at vi har akuttfunksjonen her i Volda.

Om akuttfunksjonen blir tatt bort, mister Volda sjukehusgodkjenningen som utdanningssjukehus for generelle kirurger, som vil føre til færre kirurger.

Det kan føre til at sjukehuset til slutt dør ut. Mange nyutdannet kirurger satser på et lite sjukehus som Volda.

Hvorfor? Etter erfaring fra store og små sjukehus, ser de større fordeler ved mindre sjukehus enn større.

Det gir en bredere kompetanse, kirurgene får bedre pasientkontakt og flere allsidige oppgaver. Dette er noe mange kirurger ønsker.

Over flere år har det blitt diskutert å legge ned både kirurgisk avdeling, fødeavdeling og akuttavdeling på Volda sjukehus. Hovedgrunnen til at de avdelingene kanskje vil bli lagt ned handler om penger, ressurser og for lite pasienter. Årsaken er at sjukehuset ikke er stort nok.

Men hva skjer da om man faktisk legger ned denne akuttfunksjonen?

Volda sjukehus er det nærmeste sykehuset for rundt tretti tusen mennesker, og om man legger det ned vil det ta mye lengre tid å komme seg fram til et sjukehus med slike funksjoner.

Om fødeavdelinger og akuttfunksjoner blir flyttet fra mindre til større, mer sentrale sjukehus, kan det fort bety liv eller død for pasienter. Selv om man da nytter lufttransport som helikopter er det fortsatt større risiko for at pasienter blir dårligere eller dør underveis.

For det første er Volda det eneste sjukehuset mellom Ålesund og Førde som har de funksjonene som ofte er livsviktige.

Og med Kvivsvegen som åpnet i 2012, har det blitt en ferjefri tur hit. Dermed tar det kortere tid å nå fram til sjukehuset.

Når en alvorlig ulykke skjer kommer alt ned til sekundet. Det avgjørende sekundet. Det nærmeste sykehuset fra Volda er Ålesund.

Det tar omtrent en og en halv time å kjøre til Ålesund. Og når livet står på spill kan det ta for lang tid å frakte pasienter eventuelt fra Volda til Ålesund.

Om akuttfunksjonen blir lagt ned, vil det ta enda lengre tid å komme seg fra Førde til Ålesund. Det blir også et dårligere tilbud for pasientene.

Om det er en politisk figur de fleste i lokalmiljøet ikke er så stor fan av, så er det Bent Høie, helse- og omsorgsminister, (H).

Høie anbefalte i fjor å legge ned akuttkirurgien ved flere små sjukehus rundt om i Norge, blant annet Volda.

Under demonstrasjonen her i Volda ropte folket i kor: «Ut med Høie», og «akuttkirurgi i Volda».

Om Høie får det som han ønsker, kommer flere små sjukehus til å sitte igjen med et sjukehus uten kirurger på vaktrommet, og det godtar ikke verken leger eller folket.

Dette kan få uheldige konsekvenser, mener Kjersti Toppe (Sp). Nå kan det ikke kuttes mer i bemanningen, for pasienter kommer uansett.

Høie sitt poeng med å sentralisere sjukehusene, og kutte ut de små lokale, er å samle de beste kirurgene for å gi et best mulig tilbud noen utvalgte plasser.

Jo da, han har nok et lite poeng der.

Å få de beste kirurgene i større byer, siden det er større befolkning og større behov.

Men det er fortsatt mange kommuner som ligger så pass tett sammen, og med et stort folketall samlet i flere små kommuner, så er det fortsatt viktig å ha gode ressurser og akuttfunksjoner på de små sjukehusene.

Det kan i drastiske tilfeller bety liv eller død for mange av pasientene i lokalmiljøet.

Regjeringen bommer fullstendig på folkemeningen her. Det er særs få som faktisk stemmer for å fjerne viktige funksjoner i små sjukehus, og plassere de mer sentralt, lenger borte.

Vi lever i dag i et velfungerende samfunn, med et velfungerende demokrati der folket har en stor og viktig rolle.

Det er på tide at Bent Høie tar vårt ord til betraktning og hører på oss og setter seg inn i våres situasjon.

Etter fjorårets fakkeltog håper jeg Høie fikk seg en reality check og gir seg. Jeg finner flere ulemper enn fordeler med å sentralisere sjukehusene. Dette er en debatt innbyggerne ikke kommer til å gi seg på.