Frp har lagt en strategi der de prøver å få spørsmålet om fergepriser til å handle om intern prioritering i Møre og Romsdal. Dette er feil, av to grunner:

  • Alle fergefylkene i landet sliter med underfinansiering. For Møre og Romsdal sin del utgjør gapet nå 150 millioner kroner hvert år. Andre fylker er enda verre stilt.

  • Prisene på riksveiferger har steget minst like mye som på fylkeskommunale samband. Dette er samband som Frps samferdselsminister har hatt direkte ansvar for i seks år - uten å gjøre noe.

Møre og Romsdal fylkeskommune har lenge advart mot denne utviklinga. Fylkestinget har også brukt betydelige midler, både i fjor og i år, for å holde prisene nede i Møre og Romsdal.

Men det går selvsagt en grense for hvor mye penger fylkeskommunen kan omprioritere fra vei og skole, til en svært underfinansiert fergedrift. Så det er helt selvsagt at en nasjonal løsning må på plass for å redusere fergetakstene.

Men hvorfor prøver Sve og Frp likevel å gjøre dette til et kretsmesterskap i intern kjekling?

Årsaken er åpenbar: Fordi Frp ikke har gjort noe som helst med fergeprisene. Selv om de har hatt makta på Stortinget i snart åtte år - seks av dem med samferdselsminister fra Frp (!)

Det er derfor Sve, på utpust og innpust, sprer feil og unøyaktigheter om fergedrifta og den fylkeskommunale økonomien. Fordi han prøver å tåkelegge hvor totalt handlingslammet Frp har vært på Stortinget.

I fjor var fylkeskommunen på høring i Stortinget om ferge. Rett før høringa ble det kjent at fylkeskommunens årsresultat ble noe bedre enn ventet. Sve tok da umiddelbart kontakt med egne partifeller på Stortinget.

Målet var å bruke dette overskuddet som et argument for å stoppe en bedre fergefinansiering i eget hjemfylke (!) Slik blir det når partilojaliteten veier tyngre enn å kjempe for Møre og Romsdals interesser.

Senest i forrige måned stemte Frp ned forslag fra Ap og Sp i Stortinget om bedre finansiering, lavere takster og redusert forskuddsinnbetaling for å få rabatt.

Frp er det mest sentraliserende partiet på Stortinget. Det har folk for lengst begynt å merke på kroppen. Fergeprisene er bare ett eksempel. Og da hjelper selv ikke Sve sine desperate leserinnlegg.

Møre og Romsdal trenger virkelig en ny regjering.

Neste år står velgerne foran et verdivalg: mer sentralisering, privatisering og salg av Norge med Frp, eller trygge arbeidsplasser, gode skoler og lavere fergepriser i hele Norge med Ap og Sp.

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal Arbeiderparti

Kristin Sørheim, Møre og Romsdal Senterparti

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no