Fylkeskommunen må spare penger. Forslagene er å redusere tilbudet i videregående skole, samt å øke fergetakstene. Det første går direkte imot ønsket om å satse på ungdommen, det andre vil være å ta strupetak på mange lokale bedrifter.

Nå forsøker noen politikere å forklare at dette har ingenting med de store investeringene, blant annet til Nordøyvegen som de samme politikerne har vedtatt.

Da kan en jo spørre hvorfor en ikke regner over 50 år (3,5 milliarder), eller for den saks skyld 100 år (7 milliarder)? Det vil jo gi store inntekter som kan brukes til både skole og lavere fergetakster! Men så enkelt er det ikke. Utgiftene til låneopptak kommer i dag, inntektene kommer kanskje en gang i fremtiden.

Jeg sier kanskje. Det er vanskelig å regne langt frem i tid. Kanskje får vi ny teknologi som kan gi billigere fergedrift og dermed redusert behov for subsidier. Men vi trenger ikke se så langt frem for å se hvor usikre slike beregninger er.

Allerede i dag ber fylket bilistene betale mer av fergebilletten.

Subsidiene reduseres, og den 40 årige innsparingen blir dermed lavere enn det en har regnet med.

Allerede i dag er det samband der vi bilister betaler alt. Blir dette reglen vil innsparingen over 40 år gå mot 0. Da vil en se hva Nordøyvegen egentlig koster.

Om det da ikke er for å late som om en investering på mange milliarder egentlig ikke koster noe.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.