Møre og Romsdal Arbeiderparti har sjelden mottatt så mange positive reaksjoner som da vi vant fram med kravet om halverte fergetakster i Arbeiderpartiet.

Folk langt utenfra partiet har tatt kontakt og gratulert med et utrolig viktig gjennomslag for Kyst-Norge.

Gode ord har kommet fra et nærmest tverrpolitisk miljø i Møre og Romsdal. Men ikke fra Fremskrittspartiet.

Bare noen timer etter at utspillet var blitt kjent, hadde Jon Georg Dale, Helge André Njåstad og Ketil Solvik-Olsen alle vært ute med kritikk. Og Frank Sve, selvfølgelig.

I et leserbrev i Sunnmørsposten hevder han nå at avisa er mikrofonstativ for Ap. Fordi Sunnmørsposten er positive til Arbeiderparti-forslaget om halverte fergetakster (!). Slike angrep på media er for øvrig en vanlig taktikk også fra Trump og andre på ytre høyre fløy. Men hvorfor denne småligheten fra akkurat Sve og Frp?

Årsaken er åpenbar: Fordi Frp selv ikke har gjort noe som helst med fergeprisene. Selv om de har hatt makta på Stortinget i snart åtte år – seks av dem med samferdselsministeren! Og når andre har kommet med gode forslag i Stortinget, så har Frp stemt dem ned.

Senest i desember stoppet Frp forslag fra Ap om bedre finansiering av fylkeskommunen, mer støtte til klimaferger og redusert forskudd for å få fergerabatt.

Frank Sve og Frp får bare fortsette med politisk spill for å skjule egen mangel på distriktspolitikk. Vi i Arbeiderpartiet konsentrerer oss om forandre Norge til det bedre etter åtte år med blåblått styre.

Og allerede i neste statsbudsjett begynner vi jobben med å halvere fergetakstene på ALLE samband i HELE Norge!

Velgerne står foran et verdivalg: mer sentralisering, privatisering og salg av Norge med Frp, eller trygge arbeidsplasser, gode skoler og halverte fergepriser i hele Norge med Arbeiderpartiet.

Per Vidar Kjølmoen1.-kandidat til Stortinget for Møre og Romsdal Arbeiderparti

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no