Fokuset er at det i hovedsak er to partier som er imot bompenger, Ålesundslista og Frp.

Mens Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundslista kommer med konkrete forslag til hva som kan gjøres for å gjøre Bypakken billigere, tar han likevel til orde for en omrokkering av bommene, og at de skal prises lavere.

Frp med Frank Sve i forgrunnen driver total ansvarsfraskrivelse til tross for at de har og har hatt samferdselsministeren. Jon Georg Dale er jo til og med sunnmøring.

Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler, og rammer de fattige hardest. Derfor mener Rødt det er en usosial måte å finansiere veiutbygging på.

Vi ønsker progressive skatter framfor flate avgifter. Rødt har på Stortinget foreslått økt statlig finansiering av bypakker.

Samtidig er vi ærlige på at vi ønsker mer satsing på kollektivtrafikk for at flere skal la bilen stå igjen hjemme.

Dessverre er ikke dette like lett å få til i Ålesund, og i alle fall ikke når kommunen blir enda større!

Undertegnede pendler selv med bil fra Skarbøvik til Brattvåg fordi det ikke fins et godt nok alternativ.

Vi er også ærlige på at veiprising er et virkemiddel som kan brukes for å hente inntekter til kollektivtrafikken. Bypakken slik den foreligger i dag har for lite fokus på kollektivtrafikk! I tillegg må fylket på banen og samarbeide bedre med storkommunen om buss- og båttilbud. Det er ikke riktig å kreve enorme summer i bompenger når det ikke fins et reelt alternativ til å bruke bilen i nye Ålesund kommune.

Å finansiere økt framkommelighet, bedre trafikksikkerhet, mindre utslipp og bedre lokalmiljø må derfor være en offentlig oppgave gjennom større overføringer fra staten!

Om noen lurer på hvor vi skal hente disse pengene på kan vi jo begynne med å kutte skatteletter til de rikeste i landet.

Malena Strømmen Malakzadeh

1. kandidat for Rødt i Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.