Jeg blir rett og slett stolt av å bo i Møre og Romsdal når jeg leser om førerløse busser og ferjer og muligheten for å teste denne teknologien i vårt fylke.

Men selv om det er både spennende og inspirerende å lese om slike ideer, så er det samtidig viktig å sørge for at planlagte samferdselsprosjekter ikke kommer til en «stand-still» i påvente av nye ideer og løsninger. Nordøyvegen er et eksempel på akkurat dette.

Og plutselig diskuteres det om det kanskje kan bli billigere med å elektrifisere sambandene her ute heller enn å bygge Nordøyvegen? Og før elektrifiseringsdiskusjonen er over, dukker det opp en debatt om førerløse ferjer ideen om at enkelte store ferjeavløsningsprosjekter i fylket muligens kan erstattes av førerløse ferjer. Som om dette var to realistiske modeller med samme resultatet til slutt. Men selv om ferjene elektrifiseres og blir førerløse, vil øyene jo fortsatt være uten fastlandsforbindelse.

Det er svært viktig å se mulighetene som ligger i ny teknologi, men vi må også innse at det finnes begrensninger.

At et elektrifisert samband fungerer bra over Sognefjorden, betyr ikke at det vil fungere like bra over fjordene her ute, både med tanke på været, trafikksituasjonen og ikke minst lengden på overfarten.

Den som har vært med på en tur i rute 22 i full storm, ser begrensningene med elektriske og førerløse ferjer som skal transportere både biler og mennesker. For selv om ferjetrafikken i området er nokså sikker sammenlignet med andre plasser i verden, så bør vi nok ikke glemme at det finnes en grunn for at vi har et visst antall mannskap om bord.

Det som virkelig trengs Nordøyvegen. Det våre bedrifter trenger for å kunne drive med sitt, det er Nordøyvegen. Det nye Ålesund kommune trenger for å sikre en god og effektiv drift av sine enheter, det er Nordøyvegen.

Fylket skal jobbe for at «Møre og Romsdal skal ha attraktive byregioner og tettsteder, levende lokalsamfunn med lokalt forankret næringsliv og gode bo- og oppvekstmiljø».

Da må en mene alvor og bygge Nordøyvegen.

Jessica Gärtner Kommunestyrerepresentant, Sandøy (H)

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

foto
Jessica Gärtner Kommunestyrerepresentant i Sandøy (H).