Det er uenighet om hva som gir best energiutnyttelse ved gjenvinning; forbrenning eller kompostering. ÅRIM hevder at kompostering er det beste, andre mener forbrenning er mer effektivt.

La oss legge til grunn at 1 kilo matavfall gir 0,9 kWh energi ved kompostering (Kilde: Miljødirektoratet). Vi legger også til grunn at 1 kilo matavfall gir 0,8 kWh energi ved forbrenning på Grautneset (Kilde: Leserinnlegg fra Gustav Flisnes).

Differansen er da 0,1 kWh per kilo matavfall for disse to alternativene. Med 95 kilo matavfall pr. person pr. år gir disse forutsetningene en forbedret energiutnyttelse på 9,5 kwh. På ett år!

La oss relatere dette til energiforbruket i en husholdning:

For hvert minutt i dusjen forbruker vi 0,65 kWh med energi.

Besparelsen for en husholdning (2,19 personer per husholdning) ved innsamling av matavfall tilsvarer dermed 32 minutter i dusjen. På ett år!

Dette utgjør 2,4 sekunder i dusjen per dag per person! 2,4 sekunder!

Innsamling av matavfall fremstår for meg som ren symbolpolitikk, ekstrakostnader og plunder og heft for oss alle.

Og dette uten at det i realiteten betyr noe som helst for miljøet.

Argumentet om at nesten alle andre gjør dette, kjøper jeg ikke. Det må være lov å bruke hodet selv.

Det må vi kunne forvente at dere som tar beslutningene faktisk gjør.