Byggearbeidet er godt i gang og flere hundrede millioner kroner er brukt på prosjektet allerede.

Likevel er det skapt usikkerhet om Nordøyvegen vil bli bygd ferdig. Årsaken til usikkerheten er fylkesrådmannens nye økonomiske analyser.

Men: Private, næringslivet og kommunene stiller opp med 800 millioner.

Bompenger i 20 år gir inntekter på over 500 millioner.

Ifølge en fersk analyse fra Deloitte vil fylket ikke tape penger, men spare nesten en milliard de neste 40 åra ved å bygge vegen ferdig nå.

Nordøyvegen vil styrke konkurransekraften til havnæringene i regionen.

Havnæringene står sterkt i Haram og Sandøy.

Disse næringene har store muligheter for vekst.

Et eksempel blant mange er Havsul I offshore vindkraftpark som kommer nå.

En framtidig vekst krever en moderne infrastruktur.

Havnæringene i Nordvest har gode forutsetninger for å styrke sin konkurransekraft for kommende generasjoner.

Politiske beslutninger i dag vil være med på å bestemme hvor sterke vi er om 10–20 år, for ikke å si 50–100 år.

Maritimt Forum Nordvest vil be fylkestinget i desember om å feie all tvil til side og fullføre byggingen av Nordøyvegen.

Fylket skal jobbe for at «Møre og Romsdal skal ha attraktive byregioner og tettsteder, levende lokalsamfunn med lokalt forankret næringsliv og gode bo- og oppvekstmiljø».

Dette gjelder også for Nordøyane.

foto
Arkivfoto: Staale Wattø