Veien er påbegynt og bedrifter og privatpersoner har investert som en konsekvens av dette vedtaket.

Det er denne milliarden som skal dekkes inn og det er dette spørsmålet fylkestinget må jobbe med.

Og sprekken kan dekkes på om lag følgende måte:

• 100 mill. som resultat av redusert byggetid

• 200 mill. i økt momskompensasjon

• 200 mill. er vedtatt dekket av Ålesund kommune

• 350 mill. i reduserte kostnader til hurtigbåt, minst

Og husk på at når det investeres 3,4 milliarder i ny vei, blir det ringvirkninger i byggeperioden og etterpå. I byggeperioden blir det veldig mye aktivitet, det blir flere arbeidsplasser, mye tjenestekjøp og økte skatteinntekter til stat, fylke og kommune.

Når vegen er åpnet, blir det også mer aktivitet og mer effektivitet – og flere og tryggere arbeidsplasser.

Anne BreibyÅlesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.