I forkant av Senterpartiets nominasjonsmøte 1. desember, lanserte Kristin Sørheim (Sp) muligheten til å gå videre med Nordøyvegen som et prosjekt utenfor fylkeskommunens styring, gjennom et eget selskap.

Slike selskap er vi godt kjent med, eksempelvis Tusten Tunnelselskap AS, Skålavegen var finansiert med ferjeavløsningsmidler og bompenger, hvor innkrevingen ble avsluttet etter 14 år, 6 år før tiden.

For fylkeskommunen er Nordøyvegen et så stort prosjekt at det vil ramme likviditeten og mulighetene for å gjennomføre andre, minst like viktige samfunnsprosjekter i lang tid.

Nordøyvegen ligger helt og holdent innenfor nye Ålesund kommune, og en omklassifisering til kommunal veg vil overføre oppgaven til nye Ålesund kommune.

Der har man helhjertet gått inn for prosjektet, som man hevder er nærmest selvfinansierende og lønnsomt.

Om dette er en gjengs oppfatning, vil interessenter stå i kø for å ta på seg ansvaret prosjektet.

Forslaget bør også vekke begeistring hos andre partier med bekymring for fylkesøkonomien. Ikke minst Frp bør tiljuble en løsning med overføring av offentlige prosjekter til private. Samtidig er det et lite bidrag i Frp sin kamp om å overføre arbeidsplasser fra Molde til Ålesund.

foto
Neste veke skal fylkestinget bestemme om bygginga av fastlandssambandet for Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya og Fjørtofta og Sandøy kommune skal halde fram. Foto: Staale Wattø