Fattige familier blei skattlagt for barnetrygd i strid med vedtak, det er innført avgifter for gamle graver på Ona, og et historielagsårsskrift i Ørskog fikk nei til tradisjonell kommunal støtteannonse.

Samtidig planlegges og fantaseres det om både det ene og det andre som lokale politikere synes kan være «kjekt å ha».

På et møte 14.11. 2019 hadde to planleggingsgrupper, innleide mot honorar, fantasifulle idéer om hvordan Kiperviktorget bør omformes. Både torget og Keiser Wilhelms gate skulle beplantes med store trær.

At gata er full av diverse kabler og vann- og kloakkrør, og at betongplata på torget er tak over et parkeringshus, var ingen hindring.

Det skulle graves hull for trerøtter, og her skulle komme høyttalere og videoprosjektører for konserter og overføringer av fotballkamper, visning av film og bilder på omkringliggende hus, nattkafé, scene og amfisitteplasser for publikum, delvis tak over torget osv. osv. – altså «lyder og liv i sentrum». Dessuten bl.a. badehus ytterst på Kipervikpiren, jordfylling og badstue i parkeringshuset og helst fjerning av bilene også i Sjøgata.

Torget fungerte for øvrig bra i fjor, særlig på godværsdager og ved juletresalget i desember.

24.10. 2020 fortalte Sunnmørsposten at det haster å få virkeliggjort de justerte planene for Kiperviktorget, for det henger sammen med den såkalte sørsideplanen.

Men ny skole og diverse annet mye lenger vest krever da ikke samtidige endringer av torget til minst 15 millioner kroner. Og uansett finansieringsmåter blir det ikke gratis for «Stor-Ålesund». Helse og skole etc. bør prioriteres.

Bystyrepolitikere vil bruke penger på å fjerne bilene i sentrum. Men vareutkjøring til forretninger, håndverkerbiler, renovasjonsbiler, brann- og sjukebiler o.a. kan ikke utestenges. Funksjonshemma og forretningskunder kan trenge å bruke privatbil – og hva med de som bor der?

Ikke bare for eldre kan det være nødvendig å kjøre «kjøre til døra» for å laste av og på. Byplaner forutsetter likevel at alle skal «gå eller sykle eller bruke rullator i sentrum». Om vinteren også – og i storm og regn? Nei, kvel ikke Ålesund sentrum! De fleste privatbiler er slett ikke der.

Ålesund kirke har fått sin velfungerende «kirkerampe». Noen av de sterkeste kritikerne roper opp om vandalisme og brudd med over hundre år gammel arkitektur. Men da var det et annet samfunn enn i dag.

Likestilling og rampebygging for personer med diverse funksjonshemninger hørte ei fjern framtid til. Mange bygningshistorikere har sagt at et moderne tillegg til et gammelt bygg slett ikke trenger se ut som det er like gammelt. Noen mener til og med at det da vil være ei historieforfalskning. La rampen stå slik den er, og bruk pengene på bedre måter.

Egil Røssaak,Ålesund

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no