Forfatter Jan Inge Sørbø har skrevet kronikk om helse- og sykehusplanen. Den er så full av feil at den må karakteriseres som fri diktning.

Sørbø skriver at hovedargumentet i planen er at man sparer penger på å legge ned små sykehus. Det står ikke et eneste sted i meldingen. Jeg har verken tenkt det eller sagt det. Mitt budskap er det stikk motsatte: Vi er helt avhengig av de små sykehusene i årene som kommer. Derfor skal de få flere oppgaver. Ikke færre.

Sørbø skriver også at jeg mener kvaliteten på behandlingen er dårlig på de små sykehusene. Mitt budskap er det stikk motsatte: Det er høy kvalitet på tjenestene de små sykehusene leverer. På enkelte områder høyere enn på de store. Det er også en kvalitet i seg selv å bli behandlet i eget nærmiljø framfor å reise langt til et stort sykehus man ikke har noe forhold til. Den teknologiske og medisinske utviklingen har kommet så langt at det er mulig for små sykehus å tilby mer komplisert behandling enn tidligere. Det mener vi også at de bør gjøre.

Sørbø skriver at jeg vil fjerne akuttberedskapen på små sykehus. Vi ønsker tvert imot å opprettholde akuttberedskapen flertallet har behov for på alle sykehus – nemlig medisinsk akuttberedskap. Sykehus med medisinsk beredskap behandler infeksjoner, pusteproblemer, hjerteproblemer og mange andre akutte tilstander.

Så har det skjedd en utvikling innen akuttkirurgi de siste tjue årene som vi må forholde oss til. Ny teknologi og spesialisering gjør at flere overlever skader og sykdommer. Det betyr at stadig flere operasjoner finner sted på de største sykehusene, mens stadig færre finner sted på de små. Når det skjer store ulykker, fraktes pasienter med store indre eller ytre skader rett til de største sykehusene der de blir behandlet av kirurger som har erfaring med slike skader. Slik erfaring har sjelden kirurger på små sykehus. Derfor mener vi fortsatt at det er best at de større sykehusene tar seg av alvorlig skadde eller syke pasienter som må opereres i all hast. Jeg tror også de fleste pasienter ønsker å bli behandlet av dem med lengst erfaring når det står om livet.

Dette kan innebære at akuttkirurgien forsvinner fra fem av de minste sykehusene. Det betyr ikke at operasjonsstuene deres blir stående tomme. Tvert imot. Vi vil at disse sykehusene skal drive med planlagt kirurgi. Slik sikrer vi aktivitet på de små sykehusene og frigjør kapasitet ved de store.

Vårt mål er å desentralisere alt vi kan – og sentralisere det vi må.

Jan Inge Sørbø har utgitt mye skjønnlitteratur. Han må gjerne fortsette å dikte. Men ikke om meg og mine motiver.

BENT HØIE

Helseminister (H)