Ytring 30. november:

«Nemner ikkje kvifor fylket er i ferd med å sprengjast»

Regionreforma.

offer: Frank Sve er offer for et spill. Her svarer han pressen etter møtet i Oslo tirsdag. foto: geir strand  Foto: Geir H. Strand

Leserinnlegg

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, reknar opp alt som talar for at Møre og Romsdal skal vera ein eigen region. Fylket står godt på eigne bein, har eit solid næringsliv og er landets tredje sterkaste eksportfylke. Eg er einig med han i alt det han skriv.


Leder 30. november:

«Har ikke gitt løfter om mye mer makt til regionene»

Politikere på Vestlandet ønsker en klarere plan for en storregion fra regjeringen. Det får de i alle fall ikke innen i morgen, da fristene for å fatte vedtak om regionreformen går ut. Så tidlig kommer ikke julenissen i år heller.

Det han diverre ikkje nemner med eit ord er kvifor eit så solid fylke er i ferd med å sprengjast, og kvifor limet som held fylket saman sviktar. Dersom ein fylkespolitikar ikkje veit kva årsaka til at fylket raknar i saumane er, er det lite han kan gjera for å hindra det.

Regionreform:

Ålesund bystyre vil beholde fylkesgrensa

Bystyret vil holde Møre og Romsdal samlet.

Eit tips til Frank Sve og andre fylkespolitikarar som ikkje ser årsaka: Studer kommune- og fylkestingsvalet 2015. Årsaka er sjukehussaka. Veljarane er gått leie av hersketeknikken dei etablerte partia brukar saman med direktørane i helseføretaka for å sentralisera sjukehusa og medisinsk akuttbehandling.

Tre sjukehus (i Ålesund, Volda og Molde) og null sjukehus i Kristiansund og på Nordmøre. Det er likeins som då fylkestinget vedtok å byggja ut høgskulesystemet i fylket etter «paraplyprinsippet»: Høgskular i Ålesund, Volda og Molde, men ikkje ei paraplyspil i Kristiansund.

Steinar Berge
Kristiansund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.