Leserinnlegg om byhistorie:

«Kommentar til Hovdes tunnelsyn»

sørsidA: Debatten om Ålesunds sørside fortsetter. Det verste et samfunn kan gjøre er å undertrykke sin nedarvede kvalitative egenart og erstatte den med noe overfladisk nytt, mener Torgeir Melsæter i dette innlegget. FLYFOTO Foto: Staale Wattø 

Leserinnlegg

Jeg gir Leif Hovde honnør fordi han har våget å tale kulturminners sak i Ålesund. Han og noen få andre sjeler her i byen fortjener en stor takk og har i så måte min enorme respekt.

I Sunnmørsposten 11. mars beveger imidlertid Hovde seg ut på glattisen på vei inn i den snevre tunnelen da han antyder at jeg som historiker ikke bør blande meg inn i moderne byplanlegging. Skal byutviklingen i Ålesund bli vellykket må den knyttes til kulturminnevernet. En forutsetning er da bred innsikt i historien, som gir nødvendig informasjon om feil som er begått og kvaliteter man bør bevare for fremtida.

Forrige innlegg av Melsæter: Skrinlegg sørside-prosjektet

Etter 10 års historieforskning i Tyskland, Østerrike, Belgia og Italia har jeg fått innsikt i mange kulturhistoriske bymiljøer og internasjonal byutvikling.


Tilbake i min hjemby Ålesund har jeg de siste fire årene sett at flertallet av politikere og byråkrater ikke har lært noe særlig av historiens gang. Sørsideprosjektet symboliserer den historieløse trenden. At man er avhengig av å stjele institusjoner fra gamlesentrum for å fylle sørsida med virksomhet viser at denne nye bydelen foreløpig er overflødig. Sørsida bør allikevel oppgraderes, men selv uten særlig forskjønnelse tåler cruiseturister å gå de tre minuttene det tar å krysse en gate og noen parkeringsplasser for å nå fram til Ålesunds historiske sentrum.

Leserinnlegg om byutvikling i Ålesund:

«Sjelden skivebom fra Melsæter»

Kontrasten på vegen vil faktisk ekstra fremheve kvalitetene i sistnevnte. Jeg mener Ålesundet og resten av den kulturhistoriske byen må rehabiliteres først. Det er her selve særpreget ligger, hvis man gidder å sette seg inn i saka. De siste 15 årene har overproporsjonerte hus med flate tak gjort et brutalt innhogg i Ålesund. Alt tyder på at slike bygninger, som pakker byen inne, også vil få bre seg utover sørsida hvis denne bygges ut.

Hvorfor skulle man f.eks. kreve skrått skifertak her i en helt ny bydel når det ikke er påkrevd i gamlesentrum?


Synspunkt 22. februar:

«Skansekaia med sine gløtt»

En utbygd sørside kommer nok til å tiltrekke seg mange folk, som jo oppholder seg der aktivitetene er. Følgelig vil det historiske sentrum lide enda mer. Å ivareta og videreutvikle tradisjonsrike kulturmiljøer er ikke det samme som å la seg forføre av en tapt nostalgisk fortid.

Det verste et samfunn kan gjøre er å undertrykke sin nedarvede kvalitative egenart og erstatte den med noe overfladisk nytt. Til Hovdes opplysning: Jeg har aldri forlatt min lest!

TORGEIR MELSÆTER
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.