Miljøkrav til cruisetrafikken:

«Må gjelde alle fjordene»

Likhet: Forfatteren av innlegget mener at nye miljøkrav for cruisetrafikken ikke kan begrenses til verdensarvområdene. Han tror miljøeffekten blir liten og at dette virker konkurransevridende 

Leserinnlegg

Det er bra at det nå blir vurdert miljøtiltak for fjordene våre. Også jeg, som styreleder i Stranda Hamnevesen (STHA), ønsker attraktive fjorder som vi kan være stolte av å vise våre gjester.

Vi vil være med å ta et felles ansvar både for miljø og forvaltning av disse vakre fjordene. I dag betyr cruiseturismen arbeidsplasser og betydelig verdiskaping – ikke bare for verdensarvfjordene, men gir også betydelige positive ringvirkninger langt utover disse områdene. Cruiseturisme kan gi store muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser også i framtiden. Derfor er det viktig at vi nå gjennomfører miljøtiltak på en riktig, fornuftig og bærekraftig måte.

Kritiske til eigne miljøkrav for Geiranger- og Nærøyfjorden:

Åtvarar mot eigne miljøkrav for Geirangerfjorden: –  Bør gjelde alle fjordane


Miljøforurensningene i dag er summen av det som skjer både på sjø, land og i luften. Når det gjelder f.eks. Geiranger består en vesentlig del av miljøutfordringene den ukontrollerte, sterkt økende vegtrafikken. Så har vi i tillegg utfordringer forbundet med cruiseskip og annen båttrafikk. Når det gjelder cruiseskip så vet vi 2–3 år i forveien hvilke skip som kommer, og det er derfor mulig å planlegge. For å bidra positivt har STHA bestemt at vi i høysesongen setter tak på maks tre cruiseskip til Geiranger om gangen, og at antallet passasjerer i denne perioden ikke bør overstige 6000. De siste tre årene har vi lagt opp til nullvekst når det gjelder antall anløp av cruiseskip. (Noen flere passasjerer.)

Det er et mål å kunne motta cruiseanløp også utenfor høysesongen. Det vil gi nye muligheter. Vi vedtar også lavere fartsgrenser for cruiseskipene i fjorden. (Forskriften ligger nå til behandling hos Kystverket.) Så ønsker vi også besøk av «renere» og nyere skip, derfor legger vi opp til prising som skal premiere de mest miljøvennlige skipene. Vi har tro på slike «gulrøtter» som virkemiddel.

De beste og mest robuste løsningene finner en ved å bygge en framtid sammen med cruiserederiene, lokale myndigheter, befolkning og næringsliv. Etter min mening bør myndighetene stille noen miljøkrav, og sette klare normer og frister slik at cruiserederiene kan tilpasse seg disse. Da hjelper det lite å sette miljøkrav bare for verdensarvfjordene og ikke andre fjorder og destinasjoner. Resultatet vil bli at de skipene som ikke kan besøke verdensarvfjordene går til destinasjoner i nærheten. I praksis vil det føre til økt landbasert trafikk. Dessuten fører det til konkurransevridning og tap av omsetning og arbeidsplasser i verdensarvområdene. (Dette viser også Menon rapporten.)


Miljømessig vil det dessuten bety svært lite. Er målet et bedre miljø totalt sett må det settes samme miljøkrav til alle norske fjorder. Da vil også cruiserederiene tilpasse seg og sørge for at skipene tilfredsstiller gjeldende miljøkrav. For Norge er et attraktivt reisemål. Jeg er glad for at fler og fler innser at dette må være vegen å gå. Kristin Krohn Devold – reiselivssjef i NHO – er en av dem som nå sterkt advarer mot egne miljøkrav for Geiranger og Nærøyfjorden. Mitt håp er nå at myndighetene er ambisiøse på miljøet og alle fjorder sine vegne, og at de tar skrittet full ut og ikke gjør verdensarvfjordene og miljøet en «bjørnetjeneste». Nye miljøkrav må derfor gjelde alle norske fjorder.

Olav Bratland
Styreleder i Stranda Hamnevesen KF

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.