Mulig salg av Rolls-Royce Marine:

«Alvorlig for maritim klynge»

De tillitsvalgte i Rolls-Royce Marine ønsker seg en langsiktig, industriell eier ved et eventuelt salg, skriver de i dette innlegget.

Arbeidsplasser: Rolls-Royce Marine er arbeidsplassen til rundt 1.600 i Norge fordelt på mange avdelinger som er hjørnesteinsbedrifter, slik som her på Longva. De tillitsvalgte i selskapet ønsker seg en langsiktig, industriell eier ved et eventuelt salg. Foto: Staale Wattø 

Det å miste en stor aktør som Rolls-Royce Marine vil være meget alvorlig for den maritime næringen

Leserinnlegg

Rolls-Royce Marine er en av de store aktørene innenfor innovasjon av maritime produkter, og er en av de største eksportører av norsk teknologi til en global maritim næring.

Ett av fire skip i verdensflåten seiler med utstyr fra selskapet, og det meste av dette er produsert og testet ved produksjonsavdelinger langs kysten av Norge. Rolls-Royce Marine har en unik verdi og betydning for norsk næringsliv. Det handler om 1600 arbeidsplasser i Norge, mange med høyteknologisk spisskompetanse.

Salg av Rolls-Royce Marine:

– Det er uro blant arbeidarane no. Mange fryktar det verste, at arbeidsplassen deira skal gå tapt.

Som tidlegare tillitsvalt i Rolls-Royce Marine fortel Per Halvard Garnes om eit selskap prega av fryktkultur, usikkerheit og lite kontakt mellom øvste leiing og grasrota.


Mangfold

Her er eksempler på noe av det Rolls-Royce Marine arbeider med nå:

• Utvikling av teknologi som vil virkeliggjøre fjernstyrte og autonome skip.

• Helelektrisk og hybrid drift av skip, for eksempel elektriske ferger.

• Elektrifisering av skipsutstyr ved hjelp av banebrytende permanentmagnet-teknologi.

• Dekksmaskineri som for eksempel lasthåndteringsutstyr og vinsjeløsninger.

• Komplette løsninger for fremdriftssystemer med propeller, gir og kontrollsystemer.

• Lavutslippsløsninger med gassmotorer (LNG) og tilhørende kontrollsystemer.

• Ny- og videreutvikling av skipsdesign – det er i dag ca 950 skip med UT/NVC-design på verdensbasis.

• Energy Management system som gir kontroll på skip og hele flåters energiforbruk og utslipp – uvurderlig som beslutningsstøtte for rederiene.

• Ledende FoU-programmer, for eksempel:

Utvikling av løsninger som er tilpasset menneskekroppen for å bedre både sikkerhet og HMS til sjøs.

Utvikling av bedre brukergrensesnitt på kontroll- og styringssystemer, slik at en operatør kan arbeide tryggere i stressede situasjoner og komplekse operasjoner.

Bedre utnyttelse av hydrodynamiske forhold til utvikling av mer effektiv propulsjon (eget forskningsinstitutt for dette hos NTNU i samarbeid med Sintef Ocean).

• Intelligent Asset Management – utnyttelse av ‘big data’ fra skip som sørger for økt oppetid og bedre planlegging av vedlikehold og reparasjoner.

• Simulatorbasert opplæring av sjøfolk og serviceingeniører. Opplæringssenteret blir også brukt av NTNU og Fagskolen i Ålesund for undervisning.


Rolls-Royce Marine i Brattvåg:

Blanda følelser hos ansatte etter utsatt salg av Rolls-avdeling

– En kjempebra løsning, sier tillitsvalgt om Knut Hovland som en mulig kjøper av styremaskinvirksomheten. Men de som håper på den løsningen må i beste fall belage seg på en utsettelse.


Ledende på innovasjon

Den mengden produkter, teknologi og kompetanse som Rolls-Royce Marine i dag besitter er et resultat av mange tiårs arbeid. Selskapet er en viktig aktør som bidrar til å sikre at Norge kan fortsette å være ledende når det gjelder innovasjon, grønn teknologi og bærekraftig utvikling.

Aktiviteten til Rolls-Royce Marine har i dag stor innvirkning på mange områder. Selskapet er en stor bidragsyter inn mot utdanning av fremtidens ingeniører og fremtidens sjøfolk. Rolls-Royce Marine er den største private aktøren innenfor sitt område.

Tilstedeværelsen har stor betydning for flere lokalsamfunn med tilhørende ringvirkninger. Den store mengden aktivitet påvirker også flere titalls underleverandører som leverer varer og tjenester både til selskapet direkte, og som leveranser inn mot selskapets prosjekter.

Det maritime miljøet i Norge er, og har i flere år vært, i et svært presset og utfordrende marked, og det å miste en stor aktør som Rolls-Royce Marine vil være meget alvorlig for den maritime næringen generelt og den maritime klyngen på Vestlandet spesielt.

Rolls-Royce Marine

Fagforeningene med brev til næringsministeren: Kjempar for arbeidsplassane

Fagforeningane meinar det er viktig å sørgje for fortsett innovasjon og utvikling av havromsteknologi og jobbar for å bevare arbeidsplassane i Rolls-Royce Marine.


Industriell eier

Ved et eventuelt salg av Rolls-Royce Marine bør målet være å få inn en industriell eier med følgende fokus:

• Langsiktige perspektiver og ønske om å videreføre virksomheten på Sunnmøre, i Trondheim og i Bergen.

• Bevaring av hjørnesteinsbedrifter med stor betydning for lokalsamfunnet.

• Bevaring av kompetansen innenfor den maritime næringsklyngen; fra utdanning og opplæring av sjøfolk, til forskning og utvikling på høyskole- og universitetsnivå.

• Videreutvikling av produktporteføljen gjennom produksjon og innovasjon innen maritim- og havromsteknologi ved anleggene i Norge.

• En bærekraftig utvikling med fremtidsrettede produkter.

Kjellbjørn Hatlebakk
Aleksander Nedrevold
Arild Walderhaug
Oddbjørn S. Myklebust
Rolv Ole Aakre
Helene Rangnes

Tillitsvalgte i Rolls-Royce Marine AS for fagforeningene Fellesforbundet, FLT, Lederne, Negotia, NITO og Tekna

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.