Leserinnlegg om Kulturkvartalet:

«Kunstig agenda»

Faglig: «At jobbene gikk til andre hadde jeg gjerne godtatt hvis ærlig ansettelsesprosedyre var blitt fulgt», skriver Torgeir Melsæter i innlegget.  Foto: Nils Harald Ånstad

Ytring

Gro Kraft kaller min kritikk av Jugendstilsenteret (19/2 og 19/3) for «personlig, innadvendt og nostalgisk». Merkelige påstander. Enhver debatt hvor egne erfaringer trekkes inn er til en viss grad personlig. Å fremvise primærkunnskap om en sak er vel ikke negativt?

Emnene jeg har tatt opp er utadrettede og fundamentale for hele institusjonen. Hva som skulle være nostalgisk skjønner jeg ikke. Kraft har tydeligvis ikke evnet å reflektere omkring kritikken. Hun har nå flagget ut av debatten uten å svare på hvorfor Jugendstilsenteret bevisst ikke følger sin egen formålsparagraf. Nåværende, og særlig tidligere styre, som har det egentlige ansvaret for Kulturkvartalets prioriteringer de siste årene, har visst ingen interesse av debatten.

Kronikk:

Slik svarer direktøren på kritikken mot Jugendstilsenteret

Gro Kraft, direktør, Jugendstilsenteret og KUBE, svarer på kritikk om blant annet for lite satsing på kartlegging av jugendstil.


Direktøren må ta hele støyten, selv om store deler av problemene ved institusjonen startet før hun kom inn i bildet.

To ganger har jeg søkt konservatorstillingen ved Jugendstilsenteret. Enda punktene i utlysningen var som skreddersydde for meg, ble jeg ikke innkalt til intervju den første gangen. Bare en useriøs institusjon opptrer slik. Andre gang ble jeg kalt inn til intervju, for bl.a. å bli spurt om hvordan jeg stiller meg til moderne kunst. Som om det skulle ha relevans for denne eneste historisk-faglige stillingen ved senteret. At jobbene gikk til andre hadde jeg gjerne godtatt hvis ærlig ansettelsesprosedyre var blitt fulgt.

Jeg tør påstå å ha hatt høyere fagkompetanse og mer relevant innsikt i de oppgavene som sto i utlysningene, men andre kriterier veide tyngst. Skal en arbeidsgiver bli tatt seriøst må det stå i utlysningen hva som er viktigst. F.eks.: må man være kvinne for å kunne bli ansatt, kreves det at man totalt underkaster seg sjefens regime, er høy fagkunnskap, lokal innsikt og sterkt engasjement for kulturminnevern positivt eller negativt? Da Kulturkvartalet nekter jobbsøkere å se utvidet søkerliste, får man et klart inntrykk av at institusjonen har noe å skjule.

Arkitektur, historie og kunst

«Jugendstilsenteret på villspor»


Nevnte konservatorstilling er faktisk fylt opp med mange av de gjøremål jeg har etterlyst, og det er meget positivt. Problemet er at arbeidsoppgavene blir altfor mange på en person. De må fordeles på to eller helst tre ansatte skal man få resultater som er verdt noe. Dette er også mulig å få til hvis Kube og Jugendstilsenteret skiller lag, samt at prioriteringene endres. Kritikken jeg har kommet med er for øvrig ikke bare min. Jeg vet om mange som er misfornøyde med Jugendstilsenterets innsats de siste årene.

Det er frekt av Kraft å påstå at jeg opptrer egennyttig. I mange år har jeg engasjert meg i enormt stor grad på gratis og idealistisk basis for å ivareta det genuine kultur- og arkitekturhistoriske bymiljøet i Ålesund, og for min egen person har dette ikke vært noe lukrativt! Hva har Kraft/Jugendstilsenteret, de andre museene i byen, politikere, byråkrater og «byutviklende» utbyggere i Ålesund bidratt med?

Torgeir Melsæter
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.