Ytring om statsbudsjettet

«Pensjon og inntekt»

Arbeidet med statsbudsjettet 2019 er i gang påpeker forfatterne av dette innlegget. Her fra budsjettprosessen høsten 2017.  Foto: NTB Scanpix

Ytring

Regjeringen har allerede begynt arbeidet med neste års budsjett, og den 14. desember overleverte Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP) sine krav under et møte mellom arbeidsministeren og pensjonistorganisasjonen. LOPs leder Torild Ofstad presenterte der LOPs åtte prioriterte krav

• alderspensjon,

• skatt,

• styrket kommunaløkonomi,

• helse- og sosialutfordringer,

• tannhelse,

• spesialhelsetjenesten,

• frivillighetssentralene, og

• nasjonale og kommunale eldreombud.

Pensjonistene har hatt en negativ inntektsutvikling de tre siste årene, og denne trenden med dårlige trygdeoppgjør vil fortsette dersom fradragsfaktoren fortsatt blir brukt. Derfor må underreguleringen på 0,75 prosent avvikles. LOPS høyeste prioriterte krav er at alderspensjonistene skal følge inntektsutviklingen til de yrkesaktive på godt og vondt. Minstefradraget for pensjonistene må dessuten reguleres på linje med reguleringen for de yrkesaktive. Trygdeavgiften har økt betraktelig, dette kan kompenseres med enten skattefradrag for pensjonister eller at avgiften reduseres til sitt opprinnelige nivå.

LOP krever en kvalitetsøking innen helse- og sosialsektoren. Utbygging av sykehjem er det stort behov for, og derfor må det gis tilstrekkelig tilskudd til bygging av nye sykehjem. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie og bemanningen på sykehjemmene må styrkes for å bedre kvaliteten i tilbudet. Når det gjelder tannhelse, mener LOP at dette bør være en del av det offentlige helsetilbudet på linje med legesystemet. Det må innføres en rimelig egenandel på tannbehandlingsutgifter for eldre over 67 år, og resten dekkes av folketrygden.

Nils Tore Gjerde
Medlem av Utdanningsforbundet og LOP, Molde
Aslak Valderhaug
Vigra

Kilde: Vi i LLOP nr. 1- 2018

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.