Ytring:

«Myten om at store kommunar har betre tilgang på kvalifiserte arbeidstakarar»

I møtet i kommunestyret i Giske kommune 14.06, vart det mellom anna debattert om ein skal vurdere å slå kommunen saman med Ålesund kommune.
Leserinnlegg

Roar Dyb Sandnes sa der at Giske kommune kan få rekrutteringsutfordringar.

Han viste til at Giske kommune skal rekruttere ca. 110 personar dei neste 3-5 åra, og av desse er 10 i toppleiinga.

Eg vil tru at dei fleste av dei 110 har sitt arbeid i helse og omsorg. Kvifor blir dette teke opp i debatten om å slå seg saman med Ålesund? Har Ålesund eit overskot på tilsette med fagutdanning?

Dei som argumenterer for kommunesamanslåing, brukar som eit argument for samanslåing at dei små kommunane har problem med å få tilsett kvalifisert arbeidskraft.

Eg har sett på statistikkane for dette frå SSB. Der ser ein at Giske kommune har langt fleire tilsette med helsefagleg utdanning i prosent enn Ålesund, Molde og Kristiansund, og det same gjeld om ein samanliknar Giske med dei største byane i Norge, Oslo og Bergen.

Er det medvite at Roar Dyb Sandnes og fleire andre brukar dette som argument for samanslåing?

Eg tvilar på det, men det er synsing og ein del av myten om at store kommunar har betre tilgang på kvalifiserte arbeidstakarar og nok eit døme på mangel på kunnskap frå kommunepolitikarane.

Andel brukarretta årsverk i omsorgstenesta med helsefagutdanning i prosent:
Giske 81,2 prosent.

Byane i Møre og Romsdal:
Ålesund 75,3 prosent
Molde 72,7 prosent
Kristiansund 77,4 prosent

Dei største byane i Norge:
Oslo 70,6 prosent
Bergen 73,1 prosent

Eg spør Roar Dyb Sandnes: Du sa at 10 av dei som skal gå av med pensjon i Giske kommune dei næraste 3-5 åra er i toppleiinga. Eg tvilar på det. Kva stillingar i toppleiinga har dei 10 som du sa skal pensjonerast dei næraste 3-5 åra?

Lesarinnlegg om kommunesamanslåing:

«Giske saman med Ålesund?»


Giske vil starte samtaler med nye Ålesund

Med 15 mot 8 stemmer ble det vedtatt at Giske kommune skal gå inn i samtaler med nye Ålesund kommune.