«Utbygging ved Straumen i Skodje»

Hytteeier i leserinnlegg: «Det blir massive inngrep på størrelse med utbygging av Digernesskiftet»

Kritisk: – Store naturinngrep får en ikke endret på når de først er foretatt, advarer Øyvind Haaseth. Arkivfoto: Staale Wattø.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Nylig la eiendomsselskapet Aktiv Bolia ut sine planer om storutbygging av Straumen -Kuvågen, med mål om å etablere en turistmagnet for Skodje kommune. Planene virker visjonære og forlokkende, men med mange ubesvarte spørsmål. For kommune og politikere påhviler det en aktsomhet og et stort ansvar for hvilke beslutninger som tas videre i denne saka.

Tidspunktet for presentasjonen og innspill i arealplanen skjer betenkelig seint og i høringsfasen, lenge etter fristen for innspill. Det foreligger ingen konsekvensutredning og heller ingen plan for den infrastrukturen som skisseres i den omfattende utbyggingen.

Det legges opp til hyttetomter, leiligheter, hotell, camping og parkering av bobiler på et begrenset areal. Vil kommunen bruke verdifulle naturarealer og friarealer til 120 bobiler?

Store planar for bubilparkering, hytter, hotell og oppvarma sjøbasseng

Vil skape turistmagnet i Skodje

Selskapet Aktiv Bolia har sikra seg eit 235 mål stort område ved Straumen i Skodje. Planen er å utvikle eit turist- og opplevingssenter for heile regionen, som på sikt vil gi mange nye arbeidsplassar.


Arealutformingen (animasjonsbildet) viser mye skog, flate åpne arealer og mye luft mellom bygg. Bildet indikerer et noenlunde flatt terreng. De fleste som kjenner området vet at dette er et skråstilt terreng og enkelte plasser bratt.

Animasjonsbildet samsvarer ikke med terrenget, og gir et helt feilaktig inntrykk. Når selskapet hevder at det ikke skal bli store naturinngrep, er dette misvisende. Det blir massive inngrep på størrelse med utbygging av Digernesskiftet, kanskje større.

Store naturinngrep får en ikke endret på når de først er foretatt! Eksempelvis har en på Digernesområdet planert ut hele området i stedet for å beholde en skjermende vegg av natur mot nord og øst. Resultatet er at næringsparken nå er visuelt synlig og skjemmende i tillegg til at støy vandrer fritt i flere kilometer. Hvorfor lot de ikke en del av naturen bestå? Hva kan og vil eierne gjøre for å minimere støy og skape et hyggelig miljø? For næringsparken på Digernesskiftet glir ikke akkurat inn i naturmiljøet, tvert imot! Kan det samme skje med Straumen når krav om effektiv arealutnyttelse, investorenes krav til kapitalavkastning og kommunen kostnader til infrastruktur skal fordeles?

Vern av strandsonen, den såkalte «Strandsonen», inneholder vern av et 100-meters belte fra sjøen med forbud mot bebyggelse. Har noen sjekket hvor mye av planlagt bebyggelse i planen som vil skje innenfor dette 100-metersbeltet? Hvor langt skal kommunen strekke seg for å liberalisere og utvanne denne regelen slik at allmennferdselen i fri natur blir innskrenket? Strandsonen er også et sårbart miljø for ulike arter og dyr, og det særs unike for Straumen med mye sjøfugl, blant annet havørn. Hvordan skal dette ivaretas?

Beslutninger om å bebygge strandsonen vil danne presedens for fremtidige beslutninger. Dersom disse store utbyggingsplanene var drevet fram av lokale interessenter med tilhørighet til Skodje og et opparbeidet renomme med slike prosjekter, ville jeg vært mindre skeptisk. Aktiv Bolia er imidlertid helt nystartet og registrert i april 2017 uten noen regnskapstall å vise til for 2017, ei heller tidligere eiendomsprosjekter.

Visst skal gründere ha en mulighet, men med disse store planene uten noen ambisjon om å være en ansvarlig medaktør i utviklingen av området, kun tilrettelegger, er jeg betenkt. Skal Skodje kommune i

fremtiden være en attraktiv destinasjon i naturskjønne omgivelser, må det tenkes annerledes og mindre inngripende. Kommunens politikere må vise aktsomhet og ikke gjøre forhastede og irreversible beslutninger som forringer den naturskjønnhet som forbindes med Skodje kommune.

Øyvind Haaseth
Hytteeier i Skodje kommune

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.