«Forsinkelse for Valderøytunnellen»

Så sent som i månedsskiftet mai/juni forsikret assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng i Statens vegvesen at arbeidene i Ålesundstunnelene ville bli ferdig innen fristen i desember.

Ålesundtunnelene. Bildet er tatt på Valderøy.  Foto: SMP-tipser

Leserinnlegg

Dette ble uttalt med stor overbevisning som svar på kritikk fra meg om periodevis laber aktivitet i tunnelene. Kritikken ble kontant og noe nedlatende avvist med at de ikke kjente seg igjen i det jeg og mange andre opplevde.

Nå ser vi at overmotet var for stort og oversikten for dårlig. Ifølge pressemelding fra Statens vegvesen blir Valderøytunnelen forsinket med to måneder, en forsinkelse på rundt 20 prosent. At de to andre tunnelene blir ferdig etter planen er flott, særlig for folket på Godøya, som har hatt de største ulempene.

Når jeg leser gjengivelse av vegvesenets pressemelding, fremstår den som vag. Noe av forklaringen hevdes å være at det har oppstått overraskelser underveis. I Smp. var ordet overraskelser satt i hermetegn. Betyr det at det er liksomoverraskelser som man i planleggingen hadde tatt for lett på? Hvem skulle i så fall ha bedre oversikt enn akkurat Vegvesenet, som gjennomførte forrige oppgradering for få år siden, med samme prosjektledelsen?

Jeg vet ikke om vegvesenet synes at dette er pinlig, men det aner meg at utformingen av pressemelding er et uttrykk for det.

I alle store prosjekt er det risiko for forsinkelser. De kan være godt begrunnet, eller som her, vagt og uklart. Slik jeg oppfatter det, er det sannsynlig at planleggingen ikke har vært god nok, og at ressursbruken i Valderøytunnelen har vært for liten.

Hadde vegvesenet beklaget, og sagt noe i retning av at vi har undervurdert oppgavene, vi hadde ikke god nok oversikt, vi har satt på for få ressurser, ville dette ikke blitt noen stor sak.

Når man i stedet kommer med uklare «forklaringer» og selvsagte utsagn om trygghet er det ikke troverdig.

Vegvesenet kunne, i tillegg til å være noe mer ydmyk, ha rettet opp mye av dette med å si at de ville gjøre sitt beste for å unngå forsinkelsen, eller i det minste gjøre den så kort som mulig.

I stedet gis inntrykk av at dette er slikt som skjer, og noe man bare må godta. Dette er ikke godt nok.

Det er for øvrig interessant å legge merke til at verken Øy-Blikk eller Sunnmørsposten stiller kritiske spørsmål om prosjektgjennomføringen. Det skulle ikke være så vanskelig å belyse dette på annen måte enn bare å referere pressemeldingen.

Selv ville jeg ha begynt med å stille spørsmål om dette viser noe om vegvesenets generelle effektivitet i planlegging og gjennomføring av prosjekt.

Kolbjørn Rørstad

Valderøya

Les mer om saken her:


Åpent brev til Statens vegvesen

Kolbjørn Rørstad, kommunestyrerepresentant for Tverrpolitisk liste for Giske, har sett seg lei på treig kolonnekjøring og skrevet leserinnlegg.– Arbeider ikke på lavgir i Ålesundstunnelene

Arne Ola Stavseng er på ingen måte enig i kritikken fra Kolbjørn Rørstad, og forklarer seg i denne ytringen.Imøtegår kritikk om provoserende kolonnekjøring i Valderøy- og Ellingsøytunnelen

– Vi arbeider på høygir

Arne Ola Stavseng i vegvesenet slår tilbake mot kolonnekjøringskritikk fra lokalpolitiker i Giske.Leserinnlegg:

«For meg er det innlysende at det er mulig å arbeide raskere i tunnelene»

Kolbjørn Rørstad med ny kritikk av arbeidstempoet til Statens vegvesen i Ålesundtunnelene.