Nordøyvegen:

«En kostnads-sprekk som kan dekkes»

Påslag: Hvordan skal kostnadssprekken dekkes? Det er spørsmålet en nå skal ta stilling til, og bare det, mener Anne Breiby. 

Altså blir det økte inntekter og sparte kostnader for bedrifter og det offentlige

Anne Breiby
Leserinnlegg

Husk på at saka om Nordøyvegensom skal behandles i fylkestinget i Møre og Romsdal dreier seg om en kostnadssprekk på om lag en milliard i forhold til det fylkestinget allerede har vedtatt.

Deloitte mener de har funnet regnefeil

– Fylket har gjort milliardbom

Konsulentselskapet Deloitte mener fylkesadministrasjonen har bommet med 1,7 milliarder i regnestykket om Nordøyvegen. – Det har vi ikke, svarer assisterende fylkesrådmann.


Veien er påbegynt og bedrifter og privatpersoner har investert som en konsekvens av dette vedtaket.

Det er denne milliarden som skal dekkes inn og det er dette spørsmålet fylkestinget må jobbe med.

Og sprekken kan dekkes på om lag følgende måte:

• 100 mill. som resultat av redusert byggetid

• 200 mill. i økt momskompensasjon

• 200 mill. er vedtatt dekket av Ålesund kommune

• 350 mill. i reduserte kostnader til hurtigbåt, minst

Da er det om lag 150 millioner som mangler. Dette kan dekkes av økte bompenger, som riktig nok ikke endelig vedtatt. Men det jobbes med dette i Samferdselsdepartementet.

– Det går en grense for Nordøyvegen

– Det går en grense for hvor store konsekvenser Nordøyvegen kan ha for fylkets øvrige virksomhet.


Og husk på at når det investeres 3,4 milliarder i ny vei, blir det ringvirkninger i byggeperioden og etterpå. I byggeperioden blir det veldig mye aktivitet, det blir flere arbeidsplasser, mye tjenestekjøp og økte skatteinntekter til stat, fylke og kommune.

Når vegen er åpnet, blir det også mer aktivitet og mer effektivitet – og flere og tryggere arbeidsplasser.

Altså blir det økte inntekter og sparte kostnader for bedrifter og det offentlige.

Kjent økonomiprofessor ut mot Nordøyvegen

– Mer lønnsomt med gratis ferje med spa og buffé

Økonomiprofessor, Ola Honningdal Grytten, sier til NRK at han mener at milliardprosjektet Nordøyvegen aldri burde bli satt i gang.

Leserinnlegg fra Ola H. Grytten:

«Økonomiske mot moralske argumenter for Nordøyvegen»

Debatten har rast den senere tid om vegen som skal gjøre Nordøyane på Sunnmøre ferjefri. Det finnes gode argumenter både for og imot.


Anne Breiby
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.