Klima:

«Generell fornektelse av kunnskap»

Klimafornektelse blir noen ganger sammenlignet med et slags korstog. Man er modig. Tør å snakke eliten og såkalte mainstream media midt imot.

Klima: Kven skal ein tru på når ein nær samla stand av klimaforskarar meiner at menneskeleg aktivitet påvirkar klimaet, medan eit lite mindretal meiner noko anna? Foto: NTB Scanpix 

Å be andre åpne øynene for «sannheten» når man selv går med bind for øynene i bekmørket uten lyst til verken å ta av bindet eller skru på lyset er ganske tragikomisk

Andreas Lied
Leserinnlegg

Men det er ikke særlig modig. Ei heller er det et korstog. Det er bare trist. Kjell Tandbergs leserbrev om dette i Sunnmørsposten 4. januar burde ikke stå uimotsagt.

Det er ganske bred konsensus i forskningsmiljøet om at vi, menneskene, har en påvirkning på jorden. Ja, faktisk er 97 prosent av de som jobber med dette enige. Hva som er fokuset for klimadialogen, altså enten det er ozonlaget, CO2 eller karbonmonoksid har variert i løpet av årene, men statistikken og forskningen er nokså entydig. En overveldende majoritet av forskere mener at menneskeskapte klimaendringer er et problem. Ut fra isprøver kan man også fastslå at atmosfærisk CO2-nivå har aldri vært høyere enn i dag. Påstanden om at de siste 17 årene har vært «uten temperaturvekst» er heller ikke NASA helt enige med deg i.

Et enkelt google-søk ledet meg til artikkelen som danner grunnlaget for mye av ditt innlegg. Noe som fremstår primært som en svartmaling av Maurice Strong. Det er mulig han var en lurendreier, men betyr det at de forskerne som mener at menneskeskapt klimaendring er både problematisk og ekte, har en agenda?

Nå skal Møre-kirkene slutte å fyre for kråkene

Nå skal Møre-kirkene slutte å fyre for kråkene

Kirka tar tak for klimaet


I mange tilfeller er det bra å være modig og alene. Drømmer og idéer endrer samfunn. Ofte til det bedre. Se bare på røykeloven: Lite populær, men enorm gevinst for befolkningen. Eller hva med stemmerett for kvinner? I det store og hele har det noen ganger virkelig noe for seg å være ensom og alene mot overmakten. Det jeg ikke helt forstår er hva klimafornektere kjemper for. Hva er motivasjonen? Hvilke øyne er det du prøver å åpne? Og for hva?

Å be andre åpne øynene for «sannheten» når man selv går med bind for øynene i bekmørket uten lyst til verken å ta av bindet eller skru på lyset er ganske tragikomisk.

La oss se for oss at vi gjør alt vi kan for å endre måten vi mennesker påvirker klimaet. Vi kutter ned CO2, CO og andre miljøgasser som ihvertfall ifølge meg og de nittisju prosentene påvirker klimaet. Dersom det viser seg at det enten da ikke har en effekt, eller at det ikke var menneskeskapt - ja hva så? Det har kostet penger?

Klimaenighet etter maratonforhandlinger i Polen

Det holdt hardt, men etter forhandlinger mer enn ett døgn på overtid ble det enighet på klimamøtet i Polen om regler som skal dempe den globale oppvarmingen.


Hvis treprosenten tar feil og vi velger å lytte til dem. Hva da? Da er jorden potensielt ubeboelig i fremtiden. Sagt annerledes: Om 97 leger sier du har kreft, mens tre sier du har luft i magen. Hvem velger du å tro på?

Alle tall og statistikker hentet fra www.nasa.gov.

Andreas Lied
Klimarealist, kjøtteter og dieselbilkjører

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.