Leserinnlegg om byutvikling:

«Bokvalitet på Aspøya»

Analysert: I forbindelse med byggesaken i Øwregata 8 og 10A ble det, i dialog med fylkeskonservator, utarbeidet en omfattende analyse av fasader og gateløp. Analysen er brukt som arbeidsverktøy i forbindelse med prosjekteringen. Illustrasjon: Plot Arkitekter as 

La oss håpe at det planlagte tiltaket på tomta får bli startskuddet for utvikling av Helleborg park!

Mathilde Herdahl
Leserinnlegg

Aspøya er ei fantastisk øy, med flotte sentrumsnære boområder. Det vil være synd hvis noen få enkeltindividers særinteresser får stå i veien for utvikling til fellesskapets beste. Ålesunds kommuneplan har som visjon å «være et urbant midtpunkt på Nordvestlandet». Fortetting av bysentrum nevnes som et nøkkelord for å lykkes.

Prosjektering i sentrum av Ålesund er en balansegang på slak line mellom gjensidig utelukkende krav. Krav til leikeplass skal oppfylles. Dette innebærer at om det ikke er en nærleikeplass innen en radius på 50 meter fra den aktuelle tomten burde det legges til rette for leikeplass på egen grunn. Når kravet til nærleikeplass er 200 m2 blir dette vanskelig å få til på en tomt som gjerne ikke er større enn 350 m2. Heldigvis har paradokset blitt fanget opp av plan og byggesaksutvalget i Ålesund, som våren 2017 godkjente kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene i arealdelen åpner for at ved plassmangel kan man oppruste områder i nærheten, og heller bidra til å opparbeide leikeplasser utenfor tomten.

Et godt eksempel på bruk av denne åpningen i bestemmelsene er den pågående byggesaken i Øwregata 10A og 8, som Plot arkitekter er ansvarlig søker og arkitekt for. Etter dialog og samarbeid med barnerepresentanten, VAP (Veg, anlegg, park-avdelingen), fylkeskommunen og fylkesmannen er man kommet fram til at det vil være en god løsning både for utviklingen av boligtomten og for nærområdet å la utbygger få bidra med midler til å ruste opp den tilgrensende tomten som er eid av VAP og er satt av til leikeplass i gjeldende reguleringsplan.

Det er stilt strenge og fornuftige krav til bruk av fagpersoner i planleggingen av parken. Som mor til en 6-åring og beboer på Aspøya gleder jeg meg til at denne flotte parken endelig skal bli gjort tilgjengelig som en grønn lunge til glede for alle! Parken ligger godt til rette for å bli et fantastisk sted å være der folk i alle aldre kan møtes. Det er stille og solfylt, ligger lunt og skjermet til.

Plan – og byggesaksutvalget valgte nylig i møte å utsette behandling av klagesak i forbindelse med utvikling av Øwregata 10a og 8, i påvente av befaring 12. mars.

Politikerne skal her avgjøre om det skal åpnes for utvikling av området, eller om det skal bli liggende som det det er i dag – en uutnyttet ressurs, utilgjengelig for lekende barn. Øwregata 10a og 8 er en regulert boligtomt, og har vært det i årtier.

La oss håpe at det planlagte tiltaket på tomta får bli startskuddet for utvikling av Helleborg park!

Mathilde Herdahl
Master i Arkitektur og partner i Plot Arkitekter as

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.