«Vil Ap avvikle helseforetakene?»

Jan Steinar Engeli Johansen (Frp).  Foto: Kristin Svorte

Ytring

Både Fremskrittspartiet og flere andre partier på Stortinget ønsker å avvikle helseforetaksmodellen slik vi kjenner den i dag. En forutsetning for å kunne få gjennomslag for endringer er at modellen mister støtte i Stortinget. Helt uavhengig av hvilken regjering vi har, så er både Arbeiderpartiet og Høyre, og dermed et flertall på Stortinget, tydelige på at de støtter dagens styringsmodell.

Hvis jeg tolker Facebook-innleggene til Arbeiderpartiets ordfører på Averøy, Ingrid Rangønes riktig, så har fylkesårsmøtet i Arbeiderpartiet vedtatt å skrote styringsmodellen, og Rangønes skal nå være invitert ned til Oslo for å snakke om alt det negative som foretaksmodellen har medført for Nordmøre.

Fra Høyre vet vi jo fra før at de har gjentatt sin støtte til dagens modell så lenge det ikke er noe flertall for en annen og bedre modell.

Sykehus og sykehustilbud er en gjenganger på alle partiers bord, men så lenge dagens styringsmodell har støtte i Stortinget av både Arbeiderpartiet og Høyre, så vil den bestå. Så enkelt.

Skal vi som regjeringspartnere utfordre, og få flertall for endringer så tror jeg alle forstår at det må være fordi det er et faktisk flertall for endringer i Stortinget.

Hva Arbeiderpartiet ender opp med blir derfor veldig interessant å følge med på. Det var de som foreslo og fikk gjennomslag for styringsmodellen, og det er kanskje naturlig at det også er de som har den største barrieren om å endre politikken. Også Fremskrittspartiet støttet i sin tid innføringen av modellen, men gikk bort fra denne for flere år siden, da vi så at det er en uegnet måte å lede sykehustilbudene på.

For oss er det logisk at sjukehusa var sine egne foretak og staten betalte mer per behandling de utførte. Pasientene ville blitt en inntektskilde og bare slik ville vi hatt sjukehus som hadde muligheter til å utvikle seg og legge til rette for mer behandling.

Ender det hele med at Arbeiderpartiet fastholder sin politikk, vil det heller ikke være reelt flertall for noen endringer i Stortinget. Den dagen enten Arbeiderpartiet eller Høyre endrer sin tilslutning til dagens modell kan vi snakke om reelle endringer i måten vi styrer sjukehusa på.

Helt uavhengig av hvilken regjering vi har så er én ting helt sikkert: Vil ikke Arbeiderpartiet endre sin politikk på dette området når de er et fritt enkeltstående opposisjonsparti så gjør de det garantert ikke i en ev. regjering de skal sitte med statsministeren i. Da spiller det heller ikke en rolle at Senterpartiet mener noe annet. Så brutal er den politiske tyngdeloven.