Leserinnlegg:

«Høyre kommer ingen vei, selv om de også har sine representanter i hovedstaden»

Sjukehussaken: Hans Kjetil Knutsen spør: Har Svein Rune Johannessen og hans medspillere fått til noe som gjør en vesentlig og forbedret forskjell for sykehusene på Sunnmøre? spør  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Ålesundlista har medvind i valgkampen, og det merkes ikke bare av oss involverte, men tydeligvis også langt inn på Arbeiderpartiets partikontorer. Annerledes er det vanskelig å tolke det når Ålesund Arbeiderpartis Svein-Rune Johannessen, som både i innlegg og på betalt reklameplass, advarer mot oss i det tverrpolitiske miljøet.

Hans Kjetil Knutsen, Sunnmørslista.   Foto: Nils Harald Ånstad

Vi har ikke noen representanter på Stortinget, skriver Johannessen, og det har han selvsagt helt rett i! Hans eget Arbeiderparti har mange på tinget. Men hva hjelper det? Har Johannessen og hans medspillere fått til noe som gjør en vesentlig og forbedret forskjell for sykehusene på Sunnmøre?

At han er mer opptatt av Ålesundlista enn av Høyre i sykehussaken, forundrer trolig flere enn meg. Helseminister Bent Høie sitter med ansvaret for og mulighetene til å gjøre de uholdbare forholdene innen Helse Møre og Romsdal adskillig bedre. Men han gjemmer seg bak ryggen til Helse Midt-Norge og byråkratiet i Trøndelag. Høyres representanter fra Sunnmøre til kommende lokalvalg holder klokelig(?) munn om den vanvittige politikken som føres, i hvert fall utad. De kommer ingen vei, selv om de også har sine representanter i hovedstaden.

På samme måte som det ikke ga jubelstemning på sykehusene her på Sunnmøre da den forrige helseministeren regjerte – han fra Arbeiderpartiet som alle kjenner: Jonas Gahr Støre!