Leserinnlegg:

«Gidder ikke du, gidder ikke jeg heller»

Gidder du? Janet Roelofs spør om hva som vil skje om ingen gidde å bry seg om valget. 

Leserinnlegg

I hodet mitt hører jeg fortsatt det han svarte: «Vet ikke om jeg gidder…». Mannen virket lite interessert da jeg spurte han om han hadde fått valgprogrammet i postboksen sin til årets valg. Det han sa gjorde meg innvendig – i første omgang – litt irritert og seinere (ikke så lite!) sint.

Hvis ingen gidder hva blir det da av våre demokratiske prinsipper, tenkte jeg? Hvis ingen gidder hva kan konsekvensene da så være? Hvis ingen gidder hvem skal da «forsvare» dine tankegods? Og hvis ingen gidder hvorfor skal da de, som står på listene, gidder å bli valgt inn i kommunestyret? Er en klar over at en (fritids) politiker bruker tid for å representere dine grunnprinsipper slik at du som innbygger skal ha det så godt som mulig? Du behøver ikke å være enig med mine politiske standpunkt og de valgene jeg eller mitt parti tar. Kanskje er det ingen parti som står for det du står for. Men velg da i det minste en som kommer deg nærmest!

Norge er et demokratisk land, heldigvis. Vi har det godt her, av den grunn. Mange (kanskje spesielt de som ikke gidder) har kritikk på land der styresmaktene ikke blir demokratisk styrt. Som gjør med sine innbyggere akkurat som de vil. Der folket ikke har noe å si, hvor menneskerettigheter blir brudd på grunn av manglende demokratiske prinsipper, der det ikke er noe rettssystem, der enkeltpersoner eller mindretallsgrupper «regjerer», der folk må flykte fra sitt land på grunn av de ikke kan ytre seg fritt. Vær derfor glad for at du lever i et land der du har fått retten til å stemme. Men med denne retten har du også en plikt til å bruke din stemmerett. Vil en ikke stemme: greit! Men da har du ikke rett til å si noe som helst om hva de folkevalgte stemmer over på saker som blir lagt fram i de diverse utvalg.

Jeg ønsket mannen ved postkassa likevel godt valg, for det la noe mer i det han sa: et lite usikkerhetsmoment om han virkelig ikke giddet … Jeg har derfor et lite håp at han likevel gidder og drar til nærmeste valglokalet den 9. september. For jeg vil «gidde» for dem som virkelig gidder! Jeg ønsker alle, som har fått valgkortet i postkassa, et «giddende» godt valg!