Bypakke og miljø

Brosundtunnelen: Når samferdselsministeren nå sender den vedtatte bypakken i retur for ny behandling vil Ålesund Høyre foreslå at Brosundtunellen tas inn i pakken.  Foto: Staale Wattø

Tunnel: Frode Andresen vil ha Brosundtunnelen nå.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Regjeringa har nå blitt enig om en avtale som omhandler bompenger, kommunal egenandel, bypakker, med mer. Denne avtalen gjelder i utgangspunktet ikke Ålesund, men kun noen større bypakker. Det betyr ikke at ikke også Ålesund skal gå gjennom sine utbyggingsplaner en gang til for å se på områder hvor en kan redusere kostnadene eller få bedre nytte for de pengene som brukes. Ett område som da peker seg klart ut er å bygge Brosundtunellen nå, ikke bruke 3–400 millioner kroner på midlertidige tiltak. Grunnen til at Ålesund Høyre vil bygge Brosundtunellen i første byggetrinn er flere,

  1. Miljø i byen. Ved å få de 14 000 bilene som hver dag passerer over Hellebroa vil vi få bedre luftkvalitet og ett bedre bomiljø for alle som bor og oppholder seg i sentrum.
  2. Det vil åpne for en bedre bussforbindelse mellom ytre bydel – sentrum og indre bydel.
  3. Vi vil også få frigjort store areal på sørsiden som kan brukes til boliger og næringsvirksomhet, indrefileten i sentrum bør ikke være forbeholdt bilen, men mennesker.
  4. Vi vil skape ett levende sentrum, for innbyggere og gjester.

Når samferdselsministeren nå sender den vedtatte bypakken i retur for ny behandling vil Ålesund Høyre foreslå at Brosundtunellen tas inn i pakken, samtidig som vi vil be om en gjennomgang på alle deler av prosjektet for å se om det er områder hvor en kan kutte kostnader i tråd med de krav som kommer.