Leserinnlegg:

«Trafikkstasjonene skal bestå»

Det har over flere år pågått en diskusjon om hvordan trafikkstasjonene skal utvikles. Statens vegvesen har selv gjort viktige grep for å forbedre tilbudet for folk og næringsliv, for eksempel gjennom omfattende digitalisering.

Trafikkstasjon: Ørsta Trafikkstasjon. Statens vegvesen.  Foto: Janne Myklebust / Møre-Nytt.

Leserinnlegg

Vi kan nå omregistrere biler fra egen PC eller mobil, og i 2019 ble ordningen med elektronisk førerkort lansert. Denne utviklingen må fortsette, og jeg tviler på at noen vil reversere den: folk får et bedre tilbud.

Som en del av dette arbeidet er også tilbudsstrukturen gjennomgått. I fjor sommer la regjeringen fram sitt forslag til endringer. Det ble ikke foreslått å legge ned noen av trafikkstasjonene, men det ble gjort tilpasninger i tilbudsstrukturen.


Trafikkstasjonen i Ørsta er berga

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre har blitt einige med Frp om at nedlegging av trafikkstasjonen i Ørsta vert stansa. Stasjonen blir oppretthalden som i dag.


I vårt fylke har det vært størst diskusjon knyttet til de foreslåtte endringene ved trafikkstasjonene i Ørsta og Molde. Basert på tilbakemeldinger, særlig fra næringslivet, har det fremkommet at noen av de foreslåtte endringene vil skape store ulemper og økte kostnader.

Særlig gjelder dette hallfunksjonene og behovet for fremvisning av kjøretøy og maskiner, men også lengre reiseavstand for dem som skal ta førerkort for tungbil og MC.

Vi tar disse innspillene på alvor og har sammen med Frp derfor blitt enig om at regjeringen legger bort dette forslaget. De foreslåtte endringene blir ikke gjennomført.Arbeidet med å forbedre tilbudet ved trafikkstasjonene vil likevel fortsette med full styrke. Det kan bety forenklinger i regelverket, for eksempel for bobiler, som kan bety at behovet for fremvisning av kjøretøy blir redusert og som dermed vil være kostnadsbesparende for næringslivet.

Det vil også bety at digitaliseringen fortsetter slik at stadig flere oppgaver kan gjøres direkte på PC og mobil, som er bra for brukerne av trafikkstasjonene.

Vi vil også vurdere andre løsninger der trafikkstasjonene kan samarbeide med andre aktører. Kan teoriprøven tas på videregående skoler, der de fleste som tar prøven likevel oppholder seg? Kan kjøreskolene få et større ansvar?

Er det mulig å etablere løsninger for kontroll av kjøretøy i nærmere samarbeid med næringslivet? Vi må hele tiden tenke nytt for å se om vi kan forbedre tilbudet.


Avviser påstandar frå Bjørdal

– Bjørdal burde glede seg over at uvissa rundt trafikkstasjonane no er fjerna, meiner Anders Riise (H).


Uansett hvordan løsningene blir i fremtiden, er det behovet til brukerne av trafikkstasjonene og krav til trafikksikkerhet som vil veie tyngst. Det betyr også at så lenge det er krav til oppmøte, så vil nærhet til innbyggerne og næringslivet være viktig. Deler av næringslivet har sågar lokalisert seg i nærheten av trafikkstasjonene fordi det er hensiktsmessig.

Vi gjør ingen endringer i strukturen, trafikkstasjonene blir videreført som nå, men vi vil fortsette å utvikle tilbudet til beste for innbyggerne og næringslivet.

Helge Orten (H),
Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no