Leserinnlegg:

«Ap er uten troverdighet på fergepriser»

Miljøkrav: Helge André Njåstad (Frp) mener at strenge miljøkrav er årsaken til de høye ferjetakstene.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Leserinnlegg

Man vet det er valgkamp når Ap plutselig lover å løse problemene de selv har skapt. I flere år har Ap vedtatt kostbare «miljøkrav» til landets ferjer.

Frp har advart mot kostnadsveksten dette ville medføre, men til døve ører hos Ap. De ville heller høre applaus på miljøbevegelsens konferanser.


Ap gjør ferjepriser til nasjonal valgkampsak:

Garanterer halvering av prisen

Ap-leder Jonas Gahr Støre går inn i debatten om ferjepriser. Han lover en halvering av ferjeprisene i løpet av fire år dersom Ap får regjeringsmakt.


Når Ap nå lover å kutte ferjeprisene, så må vi huske at det kan de gjøre umiddelbart.

De trenger ikke vente. Ap styrer de fleste fergefylkene, og kunne allerede kuttet takstene dersom de ønsket det. Dessverre har de i stedet levd i luksusfellen og økt fergekostnadene betydelig.

Det har vært en politisk konkurranse mellom fylkene om å stille strengere «miljøkrav» til ferjemateriellet. Kostnadene ha de sett bort fra.


Politisk svindel, mener Sve:

Fnyser av Aps ferjeløfter

Frps Frank Sve fnyser av Aps løfter om halvering av prisen på ferjebiletten.


Bare i Hordaland doblet de driftskostnadene ved å bytte ut hele fergeflåten med elektriske ferger. Det resulterte i 600 millioner kroner årlig i økte utgifter, men det rødgrønne flertallet sa i media at store visjoner var viktigere enn lave kostnader. Med andre ord – de har lukket øynene for at regningen skal betales.

Da er det uten troverdighet når de nå klager på at fergetakstene er for høye. Derfor er dette rent valgflesk fra Ap. Vi har ikke sett Ap kjempe for lavere fergetakster i Stortinget.

De har derimot kjempet for stadig strengere miljøkrav som vil øke fergekostnadene. De har kjempet for økte bilavgifter, økte drivstoffavgifter og stemt imot Frps forslag om bompengekutt.


Slik er de nye ferjene på Molde-Vestnes. Fra nyttår blir det flere avganger og kortere overfartstid.

Klokka 00.10 den 1. januar går første avgang fra Vestnes til Molde med Boreal. Vi har vært om bord i en av ferjene som skal gå på sambandet.


De har rett og slett ønsket høye kostnader for bilistene.

Husk også at det var Ap som i 2010 overførte ansvaret for de fleste fergene til fylkene. Vi har rundt 130 fergesamband i Norge. Etter Aps «reform, sitter staten kun med ansvar for 17 av disse, resten er det nå fylkene og kommunene som har ansvaret for. Frp kjempet imot denne endringen, men vi nådde ikke frem – verken i opposisjon eller i regjering.

Det trengs rett og slett et sterkere Frp i Stortinget slik at vi kan rydde opp i problemene Ap har skapt. Den aller beste løsningen vil være å legge ned fylkeskommunene, og la staten ta ansvaret for fergestrekningene – slik det var før Ap rotet det til.

Helge André Njåstad
Kommunalpolitisk talsperson Frp

Bård Hoksrud
Samferdselspolitisk talsperson Frp

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no