Sjøpølsa av de dyreste sjømatproduktene i verden

– Endelig fikk jeg snakke om et tema jeg brenner for, sier Margareth Kjerstad, seniorforsker ved Møreforsking. Hun snakker om sjøpølsa, en art hun mener har stort potensial.

Sjøpølseentusiast: Margareth Kjerstad, seniorforsker ved Møreforsking, brenner spesielt for uutnytta marine ressurser. Hun mener at sjøpølse kan bli ei framtidsnæring i Norge. 

Næringsliv

Sjøpølsa blir tradisjonelt brukt som et helsekostprodukt i Asia, og pølser av den beste kvaliteten og av riktig art oppnår priser opp til 6.000 kroner per kilo tørka produkt. Tarmene aleine kan bli solgt for rundt 100.000 kroner per kilo.

– I Norge har vi 31 forskjellige arter, hvorav to er kommersielt interessante: rødpølsa og brunpølsa. Tilbakemeldingene fra Kina i markedsundersøkelsen vår er at de liker rødpølsa, men den vil ikke oppnå de beste prisene, sier hun.

Stor interesse

Forskeren merker økt interesse fra næringslivet. Samtidig er etterspørselen på verdensmarkedet økende.

Rødpølse: Det er ikke klart hvilke priser den kan oppnå i Asia. Foto: Møreforsking 

– Jeg får telefoner hver uke der jeg blir spurt om hvordan vi kan få til dette. Det er fire-fem bedrifter som er veldig interessert. Det er gjennomført forsøksfiske blant annet Vigrafjorden og Vartdalsfjorden som viser at her er rødpølse.

Det foregår forsøksfiske etter arten nå, men det er et stykke fram til at det kan bli kommersielt lønnsomt.

– På ett kast har vi tatt et tonn med sjøpølse, men vi har ikke rutiner for bearbeiding. Vi får høyest pris om vi selger den sløyd, kokt og så tørka, men å sende den heil kan også være et alternativ, sier Kjerstad.

I det blå?

Det er ennå mye som er uklart om hvordan dette kan bli ei næring.

– Vi trenger et tverrfaglig og målretta samarbeid for å lykkes. Det er lite kunnskap om arten, og vi må drive fiske av den over tid og få opp større volum for å etablere et produkt i markedet. Vi må også utvikle mer skånsomme fangstredskaper.

I dag fiskes sjøpølse med slede, reketrål, justert krepsetrål og egne sjøpølsetråler.

Gjør som flere enn 23.000 andre - lik Sunnmørsposten på Facebook

Produkter

Sjøpølser inntas ofte tørket, enten hel eller som pulver eller i ekstraktform, men det går også an å spise den fersk.

– Ja, i Kina kan man for eksempel få den servert som pølse i saus eller kokt i lag med en andefot i suppe.

Forskeren mener at hvis alt legges til rette, så kan man utvikle sjøpølser til å bli en lønnsom næring innen ett til to år.

– Dette er spennende og nye tanker for den blå åkeren, selv om det nå kanskje høres litt utopisk ut, avslutter hun.

Les flere næringslivssaker her