Slik blir sunnmørs-rederier vurdert

Årsmeldinger og kvartalsrapporter forteller mye om utviklingen i de ulike offshoreselskapene. Det baserer analytikerne seg på når de skal vurdere om selskapene er noe å satse sparepengene sine på.

Omstrukturering: Island Offshore og adm. direktør Håvard Ulstein er nestemann ut for å holde kreditorer på avstand inntil oljemarkedet tar seg opp igjen. Arkivfoto: Staale Wattø 

Næringsliv

De som sitter på innsida av selskapene har dypere informasjon om selskapene og lander i noen tilfeller på andre konklusjoner.

Sunnmørsposten har hentet informasjon fra DnB Markets analyse fra desember, og innhentet annen informasjon.

Følg Sunnmørsposten jobb og næringsliv på Facebook!

Farstad Shipping

Høy kontraktsrisiko på grunn av skjev portefølje med mange plattform supplyskip (PSV) og ankerhåndterere (AHTS) som har begrenset med oppdrag. I tillegg baserer selskapet seg på en ordrereserve med Petrobras i Brasil, som for tida blir regnet som et utrygt marked for kontrakter. DnB markets forventer at selskapet kan kunne gå tom for kontanter tidligst i 2017.

Havila Shipping

– Vi er i økende grad bekymret for kontraktsdekningen av fire av selskapets PSVere som er chartret av Petrobras, men mangler brasiliansk flagg. Vi forventer at selskapet går tom for kontanter i slutten av 2016, heter det i DnB Markets vurdering, som var gjort før gjeldsforhandlingene til selskapet like etter nyttår.

Island Offshore

DnB Markets mener selskapet er i en umiddelbar kontantskvis, og det vil få betydning for avtalen selskapet har med sine obligasjonskreditorer.

Rederiet har hele fem skip under bygging, men har foreløpig fått utsatt levering av ett av dem. Finansieringen skal være i orden for superskipet «Island Navigator» som bygges i Japan, men rederiet er i forhandlinger med Vard om utsettelse av byggingen av tre PSV-ere.

Island Offshore har en uoversiktlig eierstruktur med kommandittselskaper. Et av verdens største privateide offshorerederier, det familieeide Edison Chouest Offshore er medeier sammen med Ulstein-familien (Borgstein). Spørsmålet er om Chouest har evne og vilje til å tilføre selskapet den kapital som er nødvendig for å hindre at obligasjonseierne tar over selskapet ved en konvertering av gjeld til egenkapital.

Olympic

Rederiet har en av de svakeste kontraktsdekningene på sitt felt. DnB Markets forventer at selskapet vil få problemer med kontanter på slutten av 2016 eller tidlig i 2017.

Rem Maritime

Etter at rederiet like før jul fikk solgt et eldre konstruksjonsskip, og for andre gang utsatt levering av et større konstruksjonsskip som bygges ved Vard, er den umiddelbare faren for betalingsproblemer ryddet av vegen. DnB Markets mener rederiet har for stor del av flåten sin i PSV-skip, som det globale markedet flyter over av for tida, men forventer ikke å se en negativ kontantposisjon i selskapet før ut i 2017, men denne vurderingen var gjort før Rem fikk til avtalen før jul.


Oljekrisen:

Kan gå tomme for penger i løpet av året

Kontantene renner ut av kassen i offshore supplyrederiene. Flere står i fare for å gå tom for penger.Sunnmørsrederier kan skifte eiere

Verdien av offshoreflåten på Sunnmøre skrumper inn i takt med lave aksjekurser og lite inntjening. Det kan få store konsekvenser for eierstrukturen.