Kamp om de samme jobbene

– Ungdom som satser på en utdannelse innen fiskeri og sjømat, risikerer at folk som har erfaring fra offshore, snapper jobbene foran nesa på dem fordi disse har jobberfaring.

Oljepress: Mange oljeingeniører lurer på hvordan de kan tilpasse seg for å få jobb i sjømatnæringa, forteller Janita Arhaug, lederen for Sett Sjøbein. 

Næringsliv

Det sier Janita Arhaug, leder for Sett sjøbein, som er et nasjonalt samarbeid for rekruttering og kompetanse til sjømatnæringa, både fiskeri, landindustri og havbruk.

For ti år siden mistet spesielt fiskeflåten en god del personell til offshorenæringa fordi de ga bedre betingelser når det gjelder lønn og fritid. Nå har situasjonen endret seg, fiskeflåten har fornyet seg og spesielt den havgående fiskeflåten som har gode fritidsordninger, opplever massivt påtrykk fra folk fra oljenæringen som har mista jobbene sine, eller står i fare for det, og som vil tilbake til fiskeflåten, ifølge Arhaug.

Søker omskolering

Hun forteller at godt voksne, som har mistet jobbene sine innen offshore, også dukker opp på utdanningsmessene som i disse dager arrangeres og som er myntet på ungdom som skal velge retning etter ungdomsskolen eller videregående.

Så langt har det vært arrangert utdanningsmesser i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim. På disse messene har også Sett Sjøbein vært til stede.

Elektrikere og ingeniører

– Det kommer personer innom som har mistet jobbene sine, for eksempel skipselektrikere som har utdannet seg til en jobb i offshorenæringa, som vil omskolere seg for å få jobb i sjømatnæringa.

Vi har også blant annet fått henvendelse fra Hordaland fylkeskommune der veldig mange oljeingeniører lurer på hvordan de kan tilpasse seg for å få jobb i sjømatnæringa.

Dilemma

For oss er dette et dilemma, fordi vi kommuniserer med ungdom og skal gi råd til dem om jobber i sjømatnæringa. Vi skal veilede dem inn på riktig utdanning. Men når de er ferdig utdannet har de ikke erfaring og kan risikere å bli fortrengt fordi eldre personer har fartstid innen fiske og olje.

Samtidig er tilbakemeldingen fra næringa at de har lyst til å satse på ungdom som er interessert og velger denne vegen i utgangspunktet, sier Arhaug. Hun sier de råder all ungdom – enten de skal inn på videregående skole eller høgere utdanning – om å lage oppgaver fra sjømatnæringa i skolearbeidet, og at de skaffer seg sommerjobber eller andre jobber i tilknytning til sjømatnæringa slik at de har noe å vise til når en søker jobb.

– For det er helt avgjørende i jobbsøkersituasjonen, sier Arhaug.