Sunnmørsposten:

Må spare 21 millioner kroner

Sunnmørsposten må spare opp til 21 millioner kroner innen 2020. Halvparten av dette må tas allerede i året som kommer.

Dramatisk Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg (til venstre) sammen med administrerende direktør Lidvar Flydal i Sunnmørsposten underslår ikke at innsparingene kan virke dramatisk. 

Næringsliv

10 til 12 mill. kroner må tas av personalbudsjettet.

Hvor mange stillinger det innebærer er ikke klart.

Målet er at bemanningsreduksjonen skal gjennomføres med frivillige ordninger.

Også datterbedrifter

Kraftige kutt i avisene i nordvest

Polaris media har vedtatt store kostnadskutt og nedbemanning.

 

Nedbemanningen kommer på toppen av de ti årsverka som bedrifta er blitt redusert med de siste to åra. I tillegg er det gjennomført en rekke kostnadsreduserende tilltak.

Kostnadsreduksjonen fram til 2020 vil også omfatte datterbedrifter til Sunnmørsposten. For Sunnmørsposten konsern utgjør sparetiltakene 40 millioner kroner.

Avisene eies av Polaris Media som har signalisert at det må spares 300 millioner innen 2020 i de rundt 40 selskapene som tilhlører konsernet.

– Det er det sviktende annonsemarkedet som er den direkte årsaken til inntektssvikten. Store internasjonale selskaper som Facebook og Google spiser av det markedet som tradisjonelt har finansiert god regional og lokal journalistikk, sier ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg og administrerende direktør Lidvar Flydal i smp.no. 

Ble informert

Sunnmørsposten kutter ti årsverk

Ti årsverk må bort i Sunnmørsposten de to neste åra. Nedbemanningen skal i første omgang skje med frivillige tiltak.

De ansatte ble i formiddag informert om kostnadsreduksjoner og nye tiltak som skal bremse inntektssvikten.

Allerede i vår ble det utarbeidet en plan om kostnadsreduksjon fram til 2020, men den negative utviklinga i annonsemarkedet har vært raskere enn det man kunne forutse.

Derfor har man forsert innsparingene,og halvparten  skal være gjennomført allerede ved utgangen av 2017.

Abonnement øker igjen

– Det gledelige er at opplagsnedgangen har stoppet opp og opplaget er stigende. Abonnementsinntektene utgjør nå mer enn inntektene på annonser. Vi arbeider derfor med å finne gode digitale produkter og tar aktive grep for å møte behovene til våre lesere. Vi må prioritere enda hardere, men det vi velger å gjøre skal være bra, sier den ansvarlige redaktøren. Hun understreker at kjernen i virksomheten skal være slik den alltid har vært; at Sunnmørsposten skal være ei avis for hele Sunnmøre.

Ansatte rammes

Polaris Media varsler nedbemanning de neste årene

Tromsø (NTB): Mediekonsernet Polaris Media straffes hardt av sviktende annonseinntekter og varsler at en vesentlig del av spareplanen fram mot 2020 innebærer nedbemanninger.

Redaksjonsklubben i Sunnmørsposten, som omfatter 36 journalister organisert i Norsk Journalistlag, frykter at nedbemanningen kan redusere muligheten for å lage et kvalitetsprodukt.


– Sunnmørsposten har i mange år levert gode resultater til sine eiere. Redaksjonen og de ansatte har en stor del av æren for dette. Det har allerede vært en dramatisk nedgang i tallet på ansatte de siste årene. I denne tida har vi vist både evne og vilje til omstilling. Jeg frykter nå at vi blir så få folk at det blir problemer med å lage et kvalitetsprodukt, sier lederen for journalistene i Sunnmørsposten, Jørn Helge Egset.

God prosess

Han forventer at prosessen med nedbemanning blir gjort på en god måte og at ledelsen strekker seg langt for å imøtekomme ønskene til den enkelte.

– Fristen fram til 1. november for å bestemme seg, er for kort for en så dramatisk avgjørelse, sier Egset.