Verftskonferansen i Ålesund:

Monica Mæland imponert over omstillingsviljen til maritim næring

Selvgående skip, 3D-teknologi, Big data og informasjonsflyt vil prege den maritime næringa i framtida.

Partifeller Næringsminiseter Monica Mæland er glad for endelig å være på plass på Verftskonferansen, som hun mener er svært viktig for den maritime næringa. Bak hennes partifeller; Elisabeth Røbekk Nørve og Helge Orten. Til høyre: Knut E. Sunde i Norsk Industri.  Foto: Johan Behrentz

Næringsliv

Maritim 21 Siri Pettersen ved Handelshøyskolen overleverer strategidokumentet til næringsminister Mæland.  Foto: Staale Wattø

Det kom fra da professor Siri Pettersen ved Handelshøyskolen overleverte strategidokumentet Maritim21 til næringsminister Monica Mæland under verftskonferansen i formiddag.

Mer enn 400 deltagere fra maritim sektor er samlet til den tradisjonelle konferansen i Ålesund, som tross store problemer for deler av næringen, ser framover til nye markeder.

Klynger viktig

Over 400 deltagere deltar på Maritim21.  Foto: Staale Wattø

Næringsministeren forstår de problemene som næringa er inne i. Samtidig er hun imponert over omstillingsviljen.

- Regjeringens oppgave er å å legge til rette for forutsigbarhet betingelser, sier næringsminister Monica Mæland til Sunnmørsposten.

Hun lover å lese strategidokumentet nøye. Selv er hun klar på at kompetanse, forskning og utdanning er noe av det viktigste som Norge som nasjon kan gjøre.

Under åpningen av konferansen så Mæland at de næringsklyngene er minst like viktig i nedgangstider som i oppgangstider.

Tre utfordringer etter ti års opptur: Den maritime klynga ble akterutseilt før oljenedturen

Havbasert

Maritim21 er en helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor. Strategien er godt forankret både overfor næringen og kunnskapsmiljøene.

Fornøyd Bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri er svært fornøyd med oppmøtet på verftskonferansen. 

I oppdraget fra næringsdepartementet heter det at Maritim21 skal ha et bredt perspektiv i forhold til andre havbaserte næringer, og strategien skal identifisere synergier med disse næringene.

Skjer raskt

- Utviklingen skjer så raskt at det i framtida vil være behov for en kontinuerlig oppdatering av den maritime strategien, og ikke bare i form av et dokument hvert 5. år, sa professor Siri Pettersen under overleveringen.


Klynge-direktør: – Slike signal er en vekker

Klyngeorganisasjonen GCE Blue Maritime er de som har bestilt analysen. Administrerende direktør Per Erik Dalen mener funnene må tas på alvor.

 

Maritimt Forum Nordvest: Vil ikke male fanden på veggen

– Vi tror klynga vil overleve rystelsene, men den vil være annerledes og ha lavere verdiskaping enn vi har sett de siste årene.