Nordlendingene:

Ønsker mer oppdrett i kystsonen

Nordlendingene er sterkt kritiske til forsøpling, og mener oppdrettsnæringa truer villaksen. Men de ønsker samtidig mer oppdrett i kystsonen.

Folk i Nord-Norge er overraskende positive til oppdrett og næringsvirksomhet i kystsonen, viser en omfattende undersøkelse som professor Margrethe Aanensen ved Norges fiskerihøgskole har gjennomført. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

Næringsliv

Det er den overraskende konklusjonen i en dybdeundersøkelse fra Norsk Fiskerihøgskole i Tromsø.

– Vi ble overrasket. Det har vært mye negativitet rundt oppdrettsnæringa. Næringa blir beskyldt for å forurense. Det er mye omtale av sykdom og rømming. Dette er folk enige i, men likevel ønsker de mer oppdrett, sier professor Margrethe Aanensen til NTB.

Vil ha næringsvirksomhet

Hun står bak den omfattende undersøkelsen der mer enn 1.000 respondenter fra de tre nordligste fylkene har deltatt. Undersøkelsen måler holdninger til ulike aktiviteter og forvaltningsregimer i kystsonen.

– Folk er enige i de negative konsekvensene oppdrettsnæringa kan ha. Men samtidig ønsker de mer oppdrett. Vi ser en vilje til framtidig økt næringsvirksomhet på bekostning av naturen, sier Aanensen.

Analysen av undersøkelsen viser at nordlendingene har et sterkt forhold til kystsonen. Hele 84 prosent av nordlendingene sier at de går spaserturer i strandsonen. Men for 57 prosent er det også viktig å vandre langs kaia og se på aktiviteten som foregår der.

Mot forsøpling

De sterkeste følelsene kommer fram rundt forsøpling av strandsonen. Hensynet til naturen er rotfestet, men det er også ønsket om mer næringsvirksomhet. Nordlendingene er også positivet til turistfisket, men mer positive til oppdrett.

– Jeg tror mange tenker at det er mye mindre penger og mindre arbeidsplasser i turistfisket. Denne næringa gir heller ikke helårs arbeidsplasser, og potensialet synes større i oppdrett, sier Aanensen.

Undersøkelsen viser at folk også er villige til å få mindre fangst selv for å fremme oppdrett og turistfiske. De er også villige til å betale mer i skatt og avgifter for å holde strandsonen ren og få mer næringsvirksomhet.

Avhengig av aktivitet

Unntaket er befolkningen i de store byene. I Tromsø finner forskerne ikke den samme velviljen overfor oppdrett og turistfiske som i mer grisgrendte strøk. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ser et «Grünerløkka-syndrom» i svarene fra bybefolkningen i nord.

– Vi kan spørre folk i de store byene i nord hva de skal leve av i framtiden. De store flotte forskningsinstitusjonene som er med og bidrar til næringsutvikling er i byene. Uten næringsaktivitet langs kysten blir det også dårlig med aktivitet i byene, sier Sandberg til NTB.

Han lar seg positivt overraske over en kyst som roper etter mer aktivitet.

– De vil ha mer aktivitet, flere arbeidsplasser og næringsutvikling. Men samtidig sier folk at de vil ha det i regulerte former. Undersøkelsen viser også at det må jobbes videre med omdømmet til oppdrettsnæringa. Det er et stort antall som fortsatt er meget kritisk til oppdrettsnæringas påvirkning av villaksen, sier Sandberg til NTB. (©NTB)