Havila Shipping:

Mange aksjonærer taper på Havila-nedturen

En lang rekke lokale småaksjonærer taper penger på at aksjekapitalen i Havila-rederiet går tapt.

Berga Njål (t.v.) og Per Sævik på veg til styremøte etter at det fikk beskjeden om at rederiet Havila Shipping ble berga mandag. Familien Sævik går inn med 164 millioner i ny egenkapital og lån for å drive selskapet videre. Foto: Kristin Svorte 

Næringsliv

Ifølge aksjonærlista var det 286 aksjonærer med adresse på Sunnmøre – utenom Sævik-familiens eierselskap Havila Holding per. 31. desember 2015.