Farstad Shipping inn i oppdrett

Oppdrettsanlegg basert på offshore-teknologi åpner seg som et nytt marked for Farstad Shipping.

  Foto: Ocean Farming / Morten Hjertø

Næringsliv

Farstad Offshore AS, et heleid datterselskap av Farstad Shipping ASA, har fått kontrakt for komplett fortøyningsinstallasjon og oppankring av Ocean Farming sitt halvt nedsenkbare offshore fiskeoppdrettsanlegg.

Det melder Farstad Shipping i ei børsmelding fredag ettermiddag.

Kontrakten innebærer både prosjektledelse og gjennomføring av offshoreoperasjonene, og det vil bli benyttet ankerhåndterings-skip fra Farstad Shipping sin nordsjøflåte i spotmarkedet.

Oppstart av kontrakten er forventet å finne sted i løpet av første halvår 2017.


Havbasert fiske-oppdrett

Første laksemerd til havs får nøter og tau frå Sunnmøre

Når første testanlegg for havbasert fiskeoppdrett tar form, er det med not, nett, line og tau frå Mørenot.

Ocean Farming AS fikk tidligere i år de første utviklingstillatelsene til å utvikle en havmerd basert på offshore-teknologi.

– Vi har en omfattende erfarings- og kunnskapsbase i selskapet knyttet til fortøynings- og oppankringsoperasjoner offshore, og som har vært avgjørende for å sikre oss denne kontrakten. Vi setter stor pris på den tillit Ocean Farming viser Farstad Shipping, og som bekreftes ved tildeling av denne interessante kontrakten i dette nye markedssegmentet, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

Les nyheter fra næringslivet i nordvest på NV24

– Introduksjonen av havbasert offshore fiskeoppdrettsanlegg av denne størrelse og design åpner også et nytt marked for utnyttelsen av store AHTS-skip. Vi er svært tilfreds med å bidra til at dette pilotprosjektet blir en suksess, og ser frem til den videre utvikling av dette markedet, avslutter Bakken.